Przedszkole Nr 4 im. J. Brzechwy (Rydułtowy)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Przedszkole Nr 4 im. J. Brzechwy
Os. Orłowiec  37
44-280 Rydułtowy

Opis obiektu

Przedszkole Nr 4 im. J. Brzechwy działa od grudnia 1987r. Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.    W myśl statutu przedszkola naszym celem jest:   wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka, udzielanie im pomocy psychologiczno – pedagogicznej; umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej; sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,   organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi; współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rozwoju dzieci i przygotowanie ich do nauki szkolnej.         Co nas wyróżnia:   budynek przedszkola pozbawiony jest barier architektonicznych; mamy piękne, przestronne, kolorowe sale zajęć; posiadamy gabinet terapeutyczny i logopedyczny do zajęć indywidualnych; zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; realizujemy programy autorskie; pracujemy w oparciu o różnorodne metody, m.in: Weroniki Sherborne, Knilla,...

Kolorowanki