Samorządowe Przedszkole Nr 2 im. Marii Kownackiej z grupami integracyjnymi w Rykach

Samorządowe Przedszkole Nr 2 im. Marii Kownackiej z grupami integracyjnymi w Rykach
Telefon:
81865 23 43
Strona WWW:
www.przedszkole.ryki.pl

Lokalizacja:

Adres: Żytnia 28A, Ryki

Samorządowe Przedszkole Nr 2 im. Marii Kownackiej z grupami integracyjnymi w Rykach

Jesteśmy samorządowym przedszkolem mieszczącym się w Rykach, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Naszą ofertę kierujemy do dzieci w wieku 3-6 lat. Dokładamy wszelkich starań, by nasza oferta edukacyjna odpowiadała dzieciom, jak i rodzicom. Naszą misją jest nauka poprzez zabawę i integrację grupy. Zapewniamy Państwa, że dziecko znajdzie u nas bezpieczeństwo, zabawę i spokój. Każdy maluch traktowany jest indywidualnie, o co dba nasza wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Nasze przedszkole jest obiektem nowoczesnym, przystosowanym zarówno do zabawy dzieci, jak i ich edukacji. 


Jesteśmy Przedszkolem:


- 5 oddziałowym z dwiema grupami integracyjnymi dla dzieci 4 i 6 letnich.

- Systematycznie dążymy do zwiększenia liczby grup integracyjnych, dając dzieciom szansę na normalne życie w społeczeństwie.

- Do placówki uczęszcza 129 dzieci, w przedszkolu funkcjonuje pięć grup:

Grupa I 3 - 4 latki

Grupa II 4 latki (grupa integracyjna)

Grupa III 5 latki

Grupa IV 6 latki

Grupa V 5 - 6 latki (grupa integracyjna)

- Dzieci do przedszkola przyjmuje komisja złożona z dyrektora, przedstawiciela Rady Rodziców, nauczyciela. Dzieci ze specjalnymi potrzebami przyjmowane są na podstawie orzeczeń z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Rekrutacja nowych wychowanków odbywa się w miesiącu kwietniu każdego roku. Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się w statucie przedszkola.

- Do opieki nad dziećmi zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną:

14 nauczycielek, nauczyciela katechetę oraz psychologa, pedagoga specjalnego, logopedę, rehabilitanta i pielęgniarkę (na umowę zlecenie).

- Pracownicy administracji i obsługi to: intendentka, trzy kucharki, trzy woźne oddziałowe, dwie pomoce nauczycielki i pracownik do prac różnych.

- Dodatkowo przedszkole oferuje zajęcia dodatkowe tj. rytmikę, warsztaty plastyczne, zajęcia w kole regionalnym, gdzie dzieci poznają zwyczaje i kulturę ziemi lubelskiej jak też uczą się tańców regionalnych.

- W placówce systematycznie organizowane są spotkania popołudniowe z rodzicami i dziećmi prowadzone w formie zabawowej, rozrywkowej, zachęcają nawet te najmłodsze przedszkolaki.


Dajemy dzieciom i rodzicom:


- bezpieczeństwo i wsparcie

- nauczanie i wychowanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę

- współpracę z rodzicami na zasadzie partnerstwa wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom

- gruntowne przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole

- indywidualny i wszechstronny rozwój dziecka

- udział dzieci w życiu środowiska lokalnego

- atrakcyjny pobyt dzieci w przedszkolu połączony z różnymi wycieczkami.


ZAPRASZAMY!