Przedszkole Akademia Przedszkolaka Montessori (Rzeszów)

Przedszkole Akademia Przedszkolaka Montessori
Adres:
Gromskiego 8, Rzeszów
Sprawdź na mapie
Drukuj Dodaj ocenę

Udogodnienia

  • język angielski
  • logopeda
  • psycholog
  • rytmika
  • balet
  • kółko kulinarne

Opis obiektu

Przedszkole Akademia Przedszkolaka Montessori w Rzeszowie to placówka, w której wspomagamy rozwój dzieci w wymiarze psychicznym, fizycznym i duchowym. Staramy się kierować jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Edukacja odbywa się w relacjach ze środowiskiem kulturowym, społecznym i przyrodniczym.   MISJA PRZEDSZKOLA   Naszą misją jest przygotowanie dziecka do samodzielnego, aktywnego i świadomego życia w otaczającym je świecie. Dziecko od narodzin do wieku dorosłego, traktujemy jako człowieka z wieloma różnymi potrzebami, nie tylko natury intelektualnej, ale również duchowej, społecznej czy w aspekcie rozwoju fizycznego. Poznajemy potrzeby dziecka, wyrażające się w jego aktywności i dążeniu do niezależności od dorosłych. Jednym z celów naszej pracy w odniesieniu do młodego człowieka ma być pełne szacunku i miłości wspieranie go w realizowaniu indywidualnego, wewnętrznego planu rozwoju, na styku z określonymi uwarunkowaniami kulturowymi. To co możemy zrobić,...

Galeria

Program nauczania

Proponujemy opiekę oraz edukację przedszkolną zgodne ze znaną i cenioną w świecie metodą pedagogiczną Marii Montessori. Pracujemy w oparciu o program, który jest zgodny z podstawą programową dla Wychowania Przedszkolnego a napisany przez Naszych Nauczycieli. Wzbogacamy też wiedzę dzieci informacjami o województwach Polski, historii naszego kraju i polskich tradycjach.

 

Oprócz zajęć montessoriańskich w przedszkolu dzieci rozwijają swoje umiejętności pod okiem wykwalifikowanych specjalistów, uczestnicząc w zajęciach skierowanych do wszystkich dzieci, wliczonych w czesne.

Kolorowanki