Titum Punkt Przedszkolny

Titum Punkt Przedszkolny
Telefon:
574255655,723977824
Strona WWW:
przedszkole.titum.pl

Lokalizacja:

Adres: Eugeniusza Kwiatkowskiego 46a, Rzeszów

Titum Punkt Przedszkolny

Zapraszamy do PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO TITUM dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego już od 2,5 lat.

Każda grupa dzieci powierzona jest opiece wychowawczo-terapeutyczno-edukacyjnej dwóm nauczycielom, którzy realizują zajęcia z bloku edukacyjnego w ramach Programu Wychowania Przedszkolnego.

Każdego dnia nauczyciele-terapeuci w ramach indywidualnych zajęć pedagogicznych realizują Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne.


Przedszkole zapewnia dzieciom również nieodpłatne zajęcia dodatkowe.


Obecnie oferujemy zajęcia:


– logopedyczne

– muzykoterapię

– dogoterapię

– rehabilitację ruchową

– Integrację Sensoryczną

– Terapie Ręki

– terapię psychologiczną


Czas trwania i częstotliwość zajęć dostosowana jest do aktualnych możliwości i potrzeb naszych dzieci.


W codziennej pracy wykorzystujemy:


– koncepcje pedagogiki humanistycznej

– metodą Stosowanej Analizy Zachowania

– elementy Metody Krakowskiej

– elementy Metody Dobrego Startu

– metodę K. Knilla

– metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

– wspomagające metody komunikacji

– wiedzę zdobywaną podczas kursów, szkoleń, warsztatów i studiów, w których regularnie uczestniczymy.


Plan dnia:

7.30 – 8.45 – Schodzenie się dzieci do przedszkola. Grupy łączone. Zabawy dowolne według pomysłów i zainteresowań dzieci. Zabawy logorytmiczne, poranna gimnastyka. Indywidualna pomoc wspomagające rozwój dziecka.


8.45 – 9.30 – Przygotowanie do śniadania. Czynności porządkowe i samoobsługowe. Śniadanie.


9.30 – 10.30 – Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o IPET, realizowanie treści Podstawy Programowej, praca indywidualna, przybliżanie środowiska społeczno – przyrodniczego.


10.30 – 11.30 – Zabawy dowolne według pomysłów i zainteresowań dzieci, zabawy ruchowe, spacery, wycieczki.


11.30 – 12.00 – Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowe i samoobsługowe. Obiad (I danie).


12.00 – 12.20 – Przygotowanie do odpoczynku. Czynności higieniczno – toaletowe.


12.20 – 14.00 – Relaksacja. Trening ubierania i rozbierania się. Zajęcia indywidualne, realizacja założeń zawartych w IPET, kontynuacja działań edukacyjnych, aktywność własna dzieci.


14.00 – 14.45 – Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowe i samoobsługowe. Obiad (II danie).


14.45 – 16.30 – Grupy łączone. Zabawy dowolne w sali, ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowanie do możliwości i potrzeb. Rozchodzenie się dzieci. Rozmowy z rodzicami.