Titum Punkt Przedszkolny (Rzeszów)

Titum Punkt Przedszkolny
zobacz więcej (5)
Adres:
Eugeniusza Kwiatkowskiego 46a, Rzeszów
Sprawdź na mapie
Drukuj Dodaj ocenę

Udogodnienia

  • język angielski
  • logopeda
  • rytmika
  • gimnastyka ogólnorozwojowa
  • zajęcia teatralne
  • kółko florystyczne
  • indywidualna opieka nad dziećmi
  • warsztaty dla rodziców
  • imprezy tematyczne

Opis obiektu

Zapraszamy do PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO TITUM dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego już od 2,5 lat. Każda grupa dzieci powierzona jest opiece wychowawczo-terapeutyczno-edukacyjnej dwóm nauczycielom, którzy realizują zajęcia z bloku edukacyjnego w ramach Programu Wychowania Przedszkolnego. Każdego dnia nauczyciele-terapeuci w ramach indywidualnych zajęć pedagogicznych realizują Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne. Przedszkole zapewnia dzieciom również nieodpłatne zajęcia dodatkowe. Obecnie oferujemy zajęcia: – logopedyczne – muzykoterapię – dogoterapię – rehabilitację ruchową – Integrację Sensoryczną – Terapie Ręki – terapię psychologiczną Czas trwania i częstotliwość zajęć dostosowana jest do aktualnych możliwości i potrzeb naszych dzieci. W codziennej pracy wykorzystujemy: – koncepcje pedagogiki humanistycznej – metodą Stosowanej Analizy Zachowania – elementy Metody...

Galeria

Kolorowanki