Selfiki - Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne (Rzeszów)

Selfiki - Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne
zobacz więcej (9)
Adres:
Architektów 14, Rzeszów
Sprawdź na mapie
Drukuj Dodaj ocenę

Udogodnienia

  • logopeda
  • psycholog
  • gimnastyka ogólnorozwojowa
  • animacje
  • warsztaty dla dzieci
  • parking

Opis obiektu

To dla nas bardzo ważne, by dzieci w naszym przedszkolu czuły się bezpieczne, radosne i „ciekawe świata”. Dlatego stosujemy najnowsze metody pracy aby rozwijać zdolności i zainteresowania naszych podopiecznych. Przedszkole zapewnia dzieciom: 1. Fachową opiekę dydaktyczną, terapeutyczną i opiekuńczo-wychowawczą. 2. Uczestnictwo w zajęciach dodatkowych i terapeutycznych: Zajęcia z psycholog, Zajęcia z neurologopedą, Trening Umiejętności Społecznych, Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, Integracja Sensoryczna, Metoda Warnkego, Trening Eyetracking, Masaż Shantala, Dogoterapia, Alpakoterapia, J.angielski, 3. Nowocześnie wyposażone sale, pomoce dydaktyczne, doświadczoną pełną entuzjazmu kadrę, zdrowe i smaczne posiłki, poczucie bezpieczeństwa oraz miłą atmosferę. 4. Warunki do wspierania rozwoju osobowości dziecka poprzez organizowanie zajęć i zabaw oraz wydarzeń wykraczających poza podstawę programową. 5. Zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. 6....

Galeria

Program nauczania

Serdecznie informujemy, że nasze Przedszkole Terapeutyczne posiada spersonalizowany Program Nauczania, który jest dedykowany dzieciom z różnymi trudnościami rozwojowymi. Naszym celem jest zapewnienie wszechstronnego wsparcia i stymulacji, aby każde dziecko mogło rozwijać się zgodnie z własnym tempem i możliwościami.

Główne elementy programu nauczania w naszym przedszkolu terapeutycznym obejmują:

1.     Indywidualizacja: Program jest dostosowywany do unikalnych potrzeb i zdolności każdego dziecka, gwarantując maksymalne korzyści rozwojowe.

2.     Terapia Komunikacyjna i Behawioralna: Program skupia się na rozwoju komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz promuje pożądane zachowania przez wykorzystanie metod terapii behawioralnej, takich jak ABA.

3.     Stymulacja Sensoryczna: Zapewniamy otoczenie sensoryczne, które pomaga regulować zmysły dziecka oraz wspiera jego rozwój sensoryczny.

4.     Rozwijanie Umiejętności Społecznych: Nasz program kładzie duży nacisk na naukę interakcji społecznych, dzięki czemu dzieci uczą się nawiązywać relacje i współdziałać z innymi.

5.     Samodzielność w Codziennych Czynnościach: Dzieci uczą się samoobsługi, takiej jak ubieranie się czy jedzenie, aby zyskać niezależność w codziennym życiu.


6.     Wsparcie w Rozwoju Mowy i Komunikacji: Poprzez indywidualne sesje terapeutyczne dążymy do rozwijania umiejętności komunikacyjnych, zarówno werbalnych, jak i poprzez komunikatory alternatywne.

7.     Aktywności Ruchowe: Regularne zajęcia ruchowe wspierają rozwój motoryczny i koordynację ruchową.

8.     Twórczość i Zabawy Sensoryczne: Organizujemy aktywności artystyczne i sensoryczne, które pobudzają kreatywność i rozwijają zmysły.

9.     Zintegrowane Nauczanie: Wprowadzamy podstawowe pojęcia edukacyjne w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb dzieci.

10.  Współpraca z Rodzicami: Rodzice są integralną częścią procesu terapeutycznego. Regularne spotkania, porady oraz materiały do pracy domowej pomagają w kontynuowaniu rozwoju dziecka poza przedszkolem.

11.  Monitorowanie Postępów: Regularna ocena postępów dziecka umożliwia dostosowanie programu do jego osiągnięć i potrzeb.

12.  Współpraca z Terapeutami: Ścisła współpraca z terapeutami specjalizującymi się w różnych obszarach rozwoju.

Nasz Program Nauczania jest dynamiczny i elastyczny, dając dzieciom najlepsze szanse na osiągnięcie pełnego potencjału rozwojowego w przyjaznym i wspierającym środowisku przedszkola terapeutycznego.

Kolorowanki