Scenariusz - Biedroneczki są w kropeczki

Scenariusz - Biedroneczki są w kropeczki
5.0
2 oceny
Oceń

Temat : Biedroneczki są w kropeczki.

Grupa wiekowa – 3,4,5 latki


Cel ogólny :


♦ rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci, doskonalenie sprawności manualnych w trakcie wykonania pracy plastycznej pt. biedronka


Cele operacyjne :

 

Dziecko :


♦ Zna wyliczankę „ Wszyscy  są ” – naśladuje, rytmicznie klaszcze
♦ Rozpoznaje , nazywa i naśladuje mieszkańców łąki tj. motyl, osa, pszczoła, biedronka( 3,4 latki), mrówka, stokrotka, mak, mniszek lekarski, konik polny (5latki)
♦ Odczytuje globalnie etykiety tj. motyl, osa, pszczoła, biedronka , przyporządkowuje je do zdjęć, dzieli w/w wyrazy nazwy na sylaby, podaje nazwę literki w nagłosie w w/w wyrazach (5latek)  
♦ Uważnie słucha treści wierszy i poleceń nauczyciela
♦ Udziela odpowiedzi i reaguje na polecenia
♦ Ilustruje ruchem piosenkę pt. Mała biedroneczka, współpracuje z grupą
♦ Tworzy pracę wg wzoru ( biedronka )
♦ Przelicza w dostępnym mu zakresie
♦ Samodzielnie sprząta po zakończonej pracy


Forma pracy:


Grupowa, indywidualna


Metody pracy :


Czynna , słowna, oglądowa

Pomoce i środki dydaktyczne: plansza przedstawiająca łąkę, zdjęcia mieszkańców łąki, etykiety, instrumenty muzyczne, komputer , film edukacyjny o biedronce siedmiokropce https://www.youtube.com/watch?v=WGKy64WRjfo   , magnetofon, płyta CD z piosenką pt. Mała biedroneczka, emblematy do ilustracji ruchowej w/w piosenki tj. żaba, pająk, biedronka, wróbel, elementy potrzebne do wykonania biedronki dla każdego dziecka ( zielone karty z wzorem wykonane wcześniej przez dzieci, w kopercie po dwa koła ,  czarne kropeczki , kolorowe kwiatki), klej, zdjęcia biedronek .


Literatura :


Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci  „ Nasze przedszkole ” – M. Kwaśniewska,  W. Żaba – Żabińska
K. Sąsiadek – Zabawy paluszkowe
Wiersz pt. Urodziny biedroneczki – autor nieznany
Wiersz pt. Biedroneczka siedmiokropka - autor nieznany
Wyliczanka pt. Na łące


Przebieg :


1.Powitanie – wyliczanka pt. „Wszyscy są – witam was” wg M. Bogdanowicz
2. Słuchanie wiersza pt. „ Urodziny biedronki”, rozmowa na temat wiersza
3. Zaproszenie do zabawy z wykorzystaniem kuferka wiosennego , w którym znajdują się zdjęcia mieszkańców łąki
- nazywanie mieszkańców łąki
- dzielenie na sylaby  nazw mieszkańców łąki ( 3,4,5 latki)
- analiza słuchowa nazw niektórych mieszkańców łąki ( 5latki)
- przyporządkowywanie do niektórych zdjęć etykiet
4.Zabawa ruchowa pt. Na łące z reakcją na sygnał słowno-dźwiękowy
5.Ogladanie filmu edukacyjnego o biedronce siedmiokropce - ciekawostki
6. Rozmowa n/t filmu oraz wysłuchanie wiersza pt. Biedroneczka siedmiokropka
7. Ilustracja muzyczno-ruchowa do piosenki pt. Mała biedroneczka
8. Zabawa paluszkowa pt. Biedroneczka
9. Pokaz wzoru i omówienie sposobu wykonania biedronki
10. Samodzielna praca dzieci przy stolikach
11.Sprzątanie po zakończonej pracy
12.Omówienie wykonanych prac i zorganizowanie wystawki w sali z pracami dzieci
13.Pożegnanie – wyliczanka „Wszyscy są – żegnam was ” lub wyjście do ogrodu przedszkolnego w celu poszukiwania biedronek i obserwacji ich zachowania z pomocą lupy.

W zależności od grupy zajecie może być podzielone na dwie lub więcej  części.

Utwory wykorzystane do zajęcia

1. Urodziny biedronki

Biedroneczka mała urodziny miała
Więc z pól, łąk i lasów gości naspraszała
Dwa tygodnie przed swym świętem na łąkę się wybrała
I każdemu zaproszenie do rąk własnych dała
Kochane dzieci jak myślicie? Kogo biedronka na łące spotkała?


2. Wyliczanka

Kółko małe, kółko duże
Głowa prosto, ręce w górze
Widzisz łąkę? Na tej łące skaczą żaby i zające
Kwiaty rosną, słońce świeci
A nad łąką bocian leci.


3. Biedroneczka siedmiokropka

Twoje uwagi i pomysły

Tagi