Scenariusz - Buch w śnieżny puch

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Scenariusz - Buch w śnieżny puch
Oceń
{

 

Scenariusz zajęcia muzycznego dla dzieci 5-letnich 

 

GRUPA: 5- latki

 

TEMAT: „Buch w śnieżny puch” – zapoznanie z melodią i treścią piosenki. Segregowanie gwiazdek według wielkości.

 

CELE OGÓLNE:

-        zapoznanie z melodią i treścią piosenki

-        rozwijanie umiejętności segregowania gwiazdek według wielkości

 

CELE OPERACYJNE:    Dziecko:

-        uważnie słucha piosenki

-        bawi się zgodnie z melodią piosenki

-        rytmicznie porusza się do melodii

-        segreguje gwiazdki według wielkości

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

-        sylwety gwiazdek śniegowych

-        płyta CD z nagraną piosenką

-        zestawy gwiazdek dla każdego dziecka

 

METODY:

-        słowna

-        oglądowa

-        zadań stawianych do wykonania

 

PRZEBIEG:

1.  „Buch w śnieżny puch” – słuchanie piosenki nagranej na płytę CD.

2. Omówienie jej treści.

3.  Zabawa ze śpiewem do piosenki.

Dzieci dobierają się w pary. Rozstawiają się w różnych częściach sali i czekają na rozpoczęcie piosenki.

Podczas I taktu – biegną osiem kroków, trzymając się za ręce.

W II takcie zatrzymują się i uderzają 8 razy rękami o uda.

W takcie III i IV powtarzają czynności jak w takcie I i II.

W taktach od V do VIII wszyscy stoją naprzeciw siebie i wykonują następujące czynności:

puch, puch, puch  – klaszczą 3x w swoje ręce

śnieżny puch – klaszczą 3x w dłonie partnera

jak to miło    robią kółeczka i poruszają się podskokami

buch - przykucają

Podczas dalszych zwrotek zabawa przebiega tak samo.

4.  Nauka słów i melodii piosenki.

5.  Zabawa dydaktyczna „Kto wpadł do zimowej zaspy”.

Na tablicy umieszczone są różnej wielkości gwiazdki śniegowe. Zadaniem dzieci jest ułożenie ich od największej do najmniejszej. Dzieci odwracają gwiazdki, na odwrocie napisane są litery. N-ka czyta kolejne litery, a dzieci odgadują wyraz, np. kotek. N-ka pyta jak brzmi pierwsza głoska i kto mógł jeszcze wpaść oprócz kotka do zaspy, którego nazwa rozpoczyna się również głoską „k” (kogut, Kasia, kaczka, kruczek, kangur).

6.  Śniegowe gwiazdki – praca przy stolikach.

Dzieci otrzymują po 4 gwiazdki różnej wielkości. Zadaniem dzieci jest naklejenie gwiazdek na pasku papieru od największej do najmniejszej.

7.  Zbiorowe śpiewanie piosenki.

8.  Podsumowanie zajęcia.

 

Opracowała: Aneta Osówniak

Twoje uwagi i pomysły

Tagi