Scenariusz - Co wiemy o ogniu

Scenariusz - Co wiemy o ogniu
5.0
2 oceny
Oceń

Scenariusz zajęć przedszkolnych dla 5-6 latków.

CELE OGÓLNE:


• zapoznanie z żywiołem ognia,
• zapoznanie z rolą ognia w życiu człowieka.


CELE OPERACYJNE:

 

Dziecko:


• poznaje cechy charakterystyczne żywiołu, jakim jest ogień,
• wie, jaką rolę odgrywa ogień w życiu człowieka.


FORMY PRACY:


- indywidualna;
- zbiorowa (z całą grupą)


METODY PRACY:


- metody czynne: metoda zadań stawianych dziecku;
- metody słowne: rozmowy, objaśnienia i instrukcje;
- metoda projektu: siatka pojęć;
- metoda badawcza: eksperyment.


ŚRODKI DYDAKTYCZNE:


arkusz szarego papieru, napis OGIEŃ (wielkie drukowane litery, czerwona czcionka), przybory piśmiennicze, trzy słoiki o znacznie różniących się pojemnościach, trzy podgrzewacze, zapałki, proste naklejki (np. kropki wycięte dziurkaczem z papieru samoprzylepnego), mały słoik, gładka bibuła w kolorach: czerwonym, żółtym i pomarańczowym, pocięta na paski o wymiarach: 5 cm x 2 cm, klej typu magic, tekturowa podkładka, paski brązowego papieru, opcjonalnie elektryczne podgrzewacze, karty pracy, cz. 2, s. 54, tablica demonstracyjna nr 44.
NUMERY OBSZARÓW Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:
I.5, III.5, III.8, III.9, IV.1, IV.2, IV.18

PRZEBIEG DNIA:


1. Ogień − tworzenie siatki pojęć (arkusz szarego papieru, napis OGIEŃ z wielkich drukowanych liter o czerwonej czcionce, przybory piśmiennicze).
Nauczyciel prezentuje dzieciom arkusz szarego papieru z napisem Ogień, zachęca dzieci do czytania globalnego i podziału słowa na sylaby i na głoski. Gdy dzieci poznają hasło (wzrokowo lub słuchowo), nauczyciel zadaje pytania pomocnicze:
- Czym jest ogień?
- Jak powstaje ogień?
- Jaki jest ogień?
- Czy ogień jest bezpieczny dla człowieka?
- Do czego człowiek używa ognia?
- Kto może używać ognia?
Dzieci podają swoje odpowiedzi, a nauczyciel zapisuje je na plakacie.

2. Żywioł ognia – podsumowanie tworzenia siatki pojęć (Tablica demonstracyjna nr 44, plakat z poprzedniego ćwiczenia).
Nauczyciel prosi dzieci o wskazanie części tablicy demonstracyjnej związanej z żywiołem ognia. Dzieci weryfikują powstały plakat na podstawie tablicy demonstracyjnej. Zadania i pytania pomocnicze:
- Wskaż zdjęcia świadczące o tym, że ogień potrafi być niebezpieczny. Co jest na nich przedstawione?
- Wskaż przedmioty, które, źle wykorzystane, mogą spowodować pożar (świeca, zapałka).
- Czy dzieci powinny korzystać z tych przedmiotów?
- Czy te przedmioty są potrzebne? Jaka jest ich pozytywna rola?
- Wskaż zdjęcie, na którym jest pokazane ognisko.
- Po co pali się ognisko? Kiedy palenie ogniska jest bezpieczne, a kiedy może być niebezpieczne?
- Do czego służy kominek?

3. Czego potrzebuje ogień, by się palić? – eksperyment. (Trzy słoiki o znacznie różniących się pojemnościach, trzy podgrzewacze, zapałki, proste naklejki np. kropki wycięte dziurkaczem z papieru samoprzylepnego).
Nauczyciel rozdaje dzieciom naklejki, prezentuje trzy słoiki i zadaje pytanie: Jak myślicie, w którym słoiku świeczka będzie się paliła najdłużej? Naklejcie na niego naklejkę. Po głosowaniu nauczyciel w bezpiecznej odległości zapala podgrzewacze i każdy z nich przykrywa jednym słoikiem, grupa je obserwuje. Gdy któryś podgrzewamy gaśnie, nauczyciel zdejmuje słoik. Gdy ostatnia świeczka zgaśnie, nauczyciel zadaje pytanie: Jak myślicie, dlaczego ogień w słoikach palił się inaczej? Co było w słoikach oprócz świeczki? Jeżeli dzieci nie podają prawidłowej odpowiedzi, nauczyciel tłumaczy im, że ogień pali się tak długo, jak długo ma dostęp do powietrza (tlenu).

Twoje uwagi i pomysły

Tagi