Scenariusz - Domowe laboratorium

Scenariusz - Domowe laboratorium
5.0
2 oceny
Oceń

Temat: Domowe laboratorium

Cel główny:


-    rozwijanie postawy badawczej;
-    budowanie relacji społecznych;
-    usprawnianie motoryki małej.


Cele szczegółowe:


Dziecko:
-    potrafi wyjaśnić co to jest eksperyment;
-    aktywnie uczestniczy w przeprowadzaniu doświadczeń;
-    potrafi współpracować w zespole;
-    potrafi wykonać zadanie wg instrukcji.


Metody pracy:


-    czynne- zadań stawianych do wykonania, ćwiczeń,
-    percepcyjne- obserwacji i pokazu,
-    słowne- rozmowa, swobodne wypowiedzi dzieci.


Formy:


-    indywidualna
-    zbiorowa


Środki dydaktyczne:


Brystol, markery, surowe jajko, ocet, słoik, skrobia ziemniaczana, talerze, woda, mleko, patyczki kosmetyczne, pieprz, płyn do mycia naczyń, folia malarska, podkład muzyczny „Budujemy ciszę”, kartki, kredki, drewniane patyczki z imionami


Przebieg:


1. Zaśpiewanie piosenki wyciszającej przed zajęciami „Budujemy ciszę”.
2. Rozmowa wprowadzająca do tematu zajęć- burza mózgów:
- Co to jest eksperyment?
- Co jest potrzebne do przeprowadzenia eksperymentu?
Zebrane pomysły zapisywane są na brystolu- nauczyciel zapisuje propozycje dzieci, chętne dzieci mogą narysować symbole. Z zebranych informacji zostanie stworzona „mapa myśli”.
3. Nauczyciel wyjaśnia dzieciom jakie eksperymenty zostaną przeprowadzone w trakcie zajęć. Prosi dzieci o uważne przyglądanie się, jak wykonać każdy eksperyment:
a) Eksperyment z jajkiem
Nauczyciel pyta dzieci, co- ich zdaniem- stanie się z jajkiem, które zostanie zanurzone w occie i pozostawione w nim przez cały dzień. Zapisuje hipotezy dzieci na papierze, a następnie przeprowadza eksperyment. Ustala z dziećmi, że sprawdzą wynik doświadczenia w kolejnym dniu.
b) Eksperyment z mąką
Dzieci łączą wodę ze skrobią w stosunku 1:1 (nauczyciel czuwa nad proporcjami, ewentualnie podpowiada dzieciom, którego składnika trzeba dodać więcej). Dzieci tworzą tak zwaną „ciecz nie Newtonowską”, która poruszana delikatnie zachowuje się jak ciecz, a przy ściskaniu lub uderzaniu jak ciało stałe.
c) Eksperyment z mlekiem
Dzieci wylewają mleko na talerze, na powierzchnię mleka sypią pieprz. Zanurzają koniec patyczka i sprawdzają co się dzieje. Następnie, czystą część patyczka zanurzają najpierw w płynie do mycia naczyń i znowu w mleku z pieprzem.
4. Po zakończonych doświadczeniach nauczyciel rozmawia z dziećmi i wspólnie z dziećmi dopisuje „nowe” informacje do „mapy myśli”.
5. Ewaluacja: nauczyciel wręcza dzieciom patyczki i wyjaśnia zadanie: jeśli zajęci się podobały dziecko odkłada patyczek do złotego kubeczka, jeśli się nie podobały- do srebrnego kubeczka.
6. Nauczyciel dziękuje dzieciom za wspólną zabawę i wspólnie z dziećmi sprząta produkty wykorzystane do przeprowadzenia eksperymentów.
7. Nauczyciel zaprasza dzieci do wykonania pracy plastycznej- rysunkowej instrukcji wykonania jednego z przedstawionych eksperymentów

 

Przebieg oraz czas trwanie zajęć może ulec zmianom i zostać dostosowany do kondycji i możliwości dzieci uczestniczących w zajęciach.


Opracowała:

 

Marta Kosmatka

Twoje uwagi i pomysły

Tagi