Scenariusz - Jesień w parku

Scenariusz - Jesień w parku
5.0
2 oceny
Oceń

TEMAT: Jesień w parku

CELE OGÓLNE:


- Budzenie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym,
- Rozwijanie poczucia rytmu,
- Kształtowanie sprawności fizycznej- wzmacnianie mięśni tułowia podczas zabaw i ćwiczeń gimnastycznych,
- Wykonywanie poleceń kierowanych do całej grupy.


CELE SZCZEGÓŁOWE:


- Wykonuje ćwiczenia zgodnie z poleceniem nauczyciela zachowując prawidłową postawę ciała,
- Współpracuje z partnerem podczas wykonywania ćwiczeń,
- Ćwicząc zachowuje zasady bezpieczeństwa.


METODY:


- słowna
- czynna
- oglądowa


FORMY PRACY:


- grupowa
-indywidualna


ŚRODKI DYDAKTYCZNE:


kasztany, żołędzie, liście, zdjęcia przedstawiające kasztanowiec, CD1, kamienie, farby plakatowe, pędzle, pojemniki z wodą, kartki, kredki świecowe, tamburyn, kolorowe szarfy, skakanki.


PRZEBIEG ZAJĘĆ:


1. Jesień – masażyk wg Bolesława Kołodziejskiego.
Nauczyciel czyta wiersz, demonstrując dzieciom ruchy. Następnie ponownie czyta wiersz, a dzieci wykonują odpowiednie ruchy na plecach koleżanek i kolegów.
,,Jesień”
Drzewom we włosy dmucha wiatr , ( dzieci dmuchają we włosy partnerów) a deszczyk kropi: kap, kap, kap. ( dzieci delikatnie oklepują plecy partnerów)
Krople kapią równiuteńko, szepcą cicho: ,,mój maleńki, ( dzieci głaszczą partnerów po włosach i ramionach)
śpij już, śpij, śpij, już śpij, już śpij…”.
Leci listek, leci przez świat, ( dzieci wodzą opuszkami palców po plecach partnerów) gdzieś tam na ziemię cicho spadł. ( dzieci lekko naciskają plecy partnerów w jednym miejscu)
Leci drugi, leci trzeci, ( dzieci uderzają plecy partnerów opuszkami palców dwa razy) biegną zbierać listki dzieci. ( dzieci szybko stukają o plecy partnerów wszystkimi palcami)
No, a potem wszystkie liście (dzieci głaszczą partnerów po plecach)
układają w piękne kiście.
2. ,,Mój przyjaciel kasztanowiec”- słuchanie opowiadania Maciejki Mazan.
3. Rozmowa kierowana na temat opowiadania.
- Pod jakim drzewem siedziała pani w parku?
- O jakim przyjacielu mówił Maciek?
- Dlaczego drzewa są ważne dla ludzi?
- Jak Maciek tłumaczył pani, że nie należy łamać świeżych gałązek i zrywać liści z drzew?
- Jak można opiekować się drzewami?
- Co można zbierać pod drzewami?
4. Zabawa orientacyjno- porządkowa „ Jesień w parku”.
Nauczycielka pociera dłonią o membranę tamburyna. Dzieci – drzewa- stają w lekkim rozkroku, unoszą ręce do góry i naśladują szumiące drzewa. Na hasło- liście tańczą- dzieci robią delikatne obroty wokół własnej osi do rytmu wygrywanego na tamburynie przez nauczyciela. Na hasło – żołędzie i mocne uderzenie w tamburyno- dzieci wyskakują w górę i wykonują przysiad.
5. Ćwiczenie dużych grup mięśniowych, pt. „Liść”.
Dzieci poruszają się w dowolnych kierunkach po sali, przeskakując z nogi na nogę. Na hasło- liście lecą- zatrzymują się , unoszą wysoko ręce, następnie powoli przechodzą do przysiadu, opuszczając ręce i głowę .
6. Zabawa z elementem podskoku „Wiewiórki”.
Dzieci – wiewiórki- podskakują pomiędzy dziuplami, rozłożonymi szarfami.
Na hasło- Wiewiórki do dziupli- wskakują do okręgów i wykonują przysiad.
7. Zabawa orientacyjno- porządkowa „Zbieramy liście”.
Na dywanie leżą rozrzucone liście, dzieci spacerują pomiędzy nimi. Na sygnał nauczyciela każde dziecko podnosi jeden liść. Zabawa trwa do zabrania ostatniego liścia.
8. ,,Co się kryje w trawie?”- malowanie kamieni farami plakatowymi.
Dzieci za pomocą farb zmieniają kamienie w robaczki- malują kamienie farbami dokładnie z każdej strony, ozdabiają wzorkami wg własnych pomysłów. Mogą nadawać im nazwy. Następnie kamienie ustawiają w Kąciku przyrody.
 9.  ,,Zabawy w parku”- zabawy ruchowe zorganizowane w parku.
- ,,Slalom między drzewami”- spokojny bieg slalomem między wyznaczonymi drzewami.
- ,,Kora”- dotykanie rękoma kory różnych drzew. Przykładanie kartki do kory, odrysowywanie jej struktury.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi