Scenariusz - Jesienne zbiory warzyw

Scenariusz - Jesienne zbiory warzyw
5.0
1 ocena
Oceń

Scenariusz - Jesienne zbiory warzyw

Scenariusz zajęć umuzykalniających 

 

Klasa 0 

 

Temat zajęć Jesienne zbiory warzyw 

 

Czas trwania zajęć 45 minut. 

 

Cele ogólne:  

 

  • kształtowanie u dziecka poczucia rytmu; 
  • Cele szczegółowe: 
  • dziecko orientuje się w schemacie własnego ciała; 
  • dziecko umie zaśpiewać piosenkę „Polka-fasolka”; 
  • dziecko potrafi odtworzyć prosty układ taneczny; 
  • dziecko rozróżnia i nazywa części piosenki – zwrotka, refren; 
  • dziecko potrafi wykonać swobodną interpretację ruchową utworu muzycznego; 
  • dziecko wie, że „Polka” to czeski taniec ludowy; 

 

Forma wychowania muzycznego: 

 

Muzyka i ruch – to jedna z form aktywności edukacji muzycznej. Daje możliwość wprowadzania i utrwalania wielu problemów muzycznych. Przyczynia się nie tylko do rozwoju muzykalności ale również do ogólnego rozwoju ogólnego, wprowadza element zabawy i odprężenie. Dzięki tej formie zajęć intensyfikują się procesy poznawcze, takie jak: spostrzeganie, wyobrażenia, myślenie. Występuje współdziałanie w grupie, wyrabia się zdolność koncentracji, kształci szybka orientacja oraz pamięć, pobudza aktywność.  Dzięki ruchowi przy muzyce rozwijają się również we wzajemnej równowadze procesy hamowania i pobudzania, które są istotne dla prawidłowego funkcjonowania człowieka w jego środowisku. 

 

Formy organizacji pracy dydaktycznej: 

 

indywidualna, zbiorowa, grupowa; 

 

Metody wspierania aktywności edukacyjnej uczniów: 

 

informacyjna:   

 

-wyjaśnienie jak zbudowana jest piosenka – zwrotka, refren; 

 

- wyjaśnienie, że „Polka” jest czeskim tańcem ludowym; 

 

analityczno-percepcyjna:  

 

- poznanie i zapamiętanie tekstu i melodii piosenki; 

 

problemowo-twórcza:  

 

- odtworzenie prostego układu tanecznego; 

 

Środki dydaktyczne:

 

magnetofon, płyta CD, kolorowe balony, pompony z bibuły; 

 

Przebieg zajęć 


Część wstępna: 

 

piosenka na powitanie – Na powitanie wszyscy razem (tekst piosenki załącznik nr. 1) 

 

piosenka -  Chodźcie do koła (tekst piosenki załącznik nr.2) 

 

ćwiczenia oddechowe: 

 

- dzieci całym ciałem pokazują jak nadmuchuje się balonik: nabierają głęboko powietrza do płuc - rozkładając ręce pokazują jak balonik się powiększa, następnie pokazują jak z balonika ucieka powietrze; 

 

- nadmuchiwanie balonów przez dzieci, następnie dmuchanie na balonik, aby jak najdłużej unosił się w powietrzu; 

 

Ćwiczenia ruchowe przy piosence „Głowa, ramiona”(tekst piosenki załącznik nr. 3) - dzieci śpiewają I zwrotkę gimnastykują się – wykonując ćwiczenia opisane w piosence. W  drugiej zwrotce śpiewają i dotykają odpowiednich części ciała. Drugą zwrotkę śpiewają dwukrotnie, śpiewając ją coraz szybciej. 

 

Część podstawowa: 

 

„Polka-fasolka” – słuchanie piosenki. Zapoznanie ze słowami i melodią.(tekst piosenki załącznik nr. 4). Śpiewanie piosenki przez dzieci.  

 

 „Polka-fasolka” – zabawa taneczna. Wykonanie prostego układu tanecznego. Podanie dzieciom informacji, że „Polka” jest czeskim tańcem ludowym. 

 

- zwrotka piosenki - dzieci ustawiają się w parach, zwrócone są twarzami do siebie, trzymają się za ręce (łódeczki). Poruszają się krokiem dostawnym po obwodzie koła (w lewo); 

 

- refren – dzieci zaczepiają  ręce w łokciach (haczyki) i obracają się w podskokach dookoła; 

 

 

Omówienie budowy piosenki  

 

- Z Ilu części się składa? 

 

-  Jak te części się nazywają? (zwrotka i refren) 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi