Scenariusz - Korale z figur

Scenariusz - Korale z figur
5.0
2 oceny
Oceń

Temat zajęć: Korale z figur

Cele ogólne:   


- doskonalenie umiejętności przekładania rytmu z jednej sekwencji na drugą;
- kształtowanie umiejętności liczenia
- rozwijanie percepcji słuchowej i pamięci słuchowej


Cele szczegółowe:   


- odtwarza usłyszany rytm poprzez wyklaskiwanie go
- potrafi przełożyć usłyszaną sekwencję dźwięków na figury geometryczne
- porównuje liczebności zbiorów
- bierze udział w zabawie ruchowej przy muzyce
- przelicza umowne dźwięki figur


Metody:


- ZABAWA, realizacja zadań,objaśnienia  i instrukcje ,Metoda Kolorowych Dźwięków


Formy pracy:


indywidualna, zbiorowa


Środki dydaktyczne:


instrument kolorpiano, figury papierowe dla każdego dziecka, tablica z narysowanym sznurem korali, bębenek, zestaw figur geometrycznych dla każdego dziecka, dywaniki do matematyki.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

I faza: przygotowawcza
1. Powitanie w kręgu –zabawa rytmiczna:n-l wygrywa na kolorpiano różne tematy rytmiczne wykorzystując jeden dźwięk ,a dzieci próbują go wyklaskać:
Np. wg schematu:    I I III
            III  III
            III I I
            IIIII I I  IIIII I I
            IIIIIIII

II faza: właściwa
Nauczyciel tłumaczy dzieciom, że będą układać na swoich dywanikach fragmenty korali z figur geometrycznych, (pusty sznur korali, który dzieci będą zapełniać w trakcie zajęć figurami ,na podsumowanie każdego przykładu, znajduje się na tablicy). Na-l przypisuje każdej figurze dźwięk i demonstruje go dzieciom jednocześnie wyśpiewując nazwę danej figury, do momentu kiedy dzieci będą prawidłowo różnicować dźwięki figur. Przykładowe przypisanie dźwięków może wyglądać następująco:

Kwadrat –dźwięk C, koło- dźwięk E, trójkąt – dźwięk A

Następnie n-l umawia się z dziećmi, że najpierw będą wysłuchiwać ciągi dźwięków złożone z dwóch figur
I układać każdy wysłuchany ciąg na dywanie przy pomocy papierowych figur, po czym prezentuje rymowankę- instrukcję do zadania:

1.Figury w korale układają się
Koło i kwadrat każda ma swój dźwięk.
Kiedy zamkniesz oczy, usłyszysz je,
Zapamiętaj jak kolejno ustawiają się
Po prezentacji dzieci przystępują do zadania, a n-l odgrywa ciągi wg wzoru poniżej
a) Po każdym ciągu n-l wybiera jedna osobę, która odczytuje swój zapis z figur i jeśli potwierdzi wraz z dziećmi prawidłowość zapisu wybrana osoba podchodzi do tablicy i rysuje zapis z figur na sznurze korali.
W części drugiej zadania ( jeśli dzieci dobrze opanowały pierwszy przebieg ) rozszerzamy repertuar dźwięków o trójkąt. Zapoznajemy dzieci z dźwiękiem trójkąta, przypominamy dźwięki pozostałych figur i upewniamy się, że dzieci prawidłowo je różnicują. Następnie odtwarzamy nowe ciągi dźwiękowe:

 

b) Tekst rymowanki do zadania:       

1. Figury w korale układają się
Trójkąt, koło i kwadrat każda ma swój dźwięk.
Kiedy zamkniesz oczy, usłyszysz je,
Zapamiętaj jak kolejno ustawiają się

Po każdym ciągu ponownie  n-l wybiera jedna osobę, która odczytuje swój zapis z figur i jeśli potwierdzi wraz z grupą prawidłowość zapisu wybrana osoba podchodzi do tablicy i rysuje zapis z figur na sznurze korali.Po wykonaniu zadania dzieci sprzątają dywaniki .

Zabawa ruchowa:
Na dywanie n-la rozkłada duże figury geometryczne formatu a4 w większej ilości i umawia się z dziećmi, że wtrakcie melodii będą poruszać się dowolnie na dywanie, na przerwę w melodii n-l odtworzy dźwięk jednej z figur z poprzedniego zadania, a dzieci mają ustawićz siebie kształt tej figury na dywanie.
III faza: podsumowująca- przeliczanie figur wchodzących w skład korali (osobno trójkątów, kwadratów, kół), porównanie zbiorów, tworzenie zapisów z wykorzystaniem znaków <,>,=.


Opracowała:

 

Agnieszka Odoj

Pliki do pobrania

Twoje uwagi i pomysły

Tagi