Scenariusz - Matematyczne wyzwania Pani Wiosny

Scenariusz - Matematyczne wyzwania Pani Wiosny
5.0
3 oceny
Oceń

Scenariusz zajęć otwartych przeprowadzonych w grupie dzieci 5-6 letnich.

Cele ogólne:


- utrwalanie znajomości graficznego zapisu liczb od 1 do 10;
- kształowanie umiejętności dodawania i odejmowania liczb w zakresie 10 (6-latki) i 7 (5-latki);
- zachęcenie do aktywności dzieci ukraińskie.


Cele operacyjne:

 

Dziecko:


-rozpoznaje i nazywa liczby od 1 do 10;
-prawidłowo porządkuje liczby w kolejności rosnącej;
-wyraża daną cyfrę odpowiednią liczbą podanych ruchów;
- dodaje i odejmuje w zakresie 0 – 10;
- układa działania matematyczne i je rozwiązuje;
- uważnie słucha i przelicza ilość usłyszanych dźwięków.


Metody pracy:


- opowiadanie nauczyciela;
- metoda niedokończonych zdań;
- gra dydaktyczna;
- pokaz połączony z przeżyciem.


Formy pracy:


- praca grupowa,
- praca indywidualna.


Pomoce dydaktyczne:

 • prezentacja w aplikacji genially https://view.genial.ly/623600abcc269a001808415e/presentation-wiosenna-matematyka;
 • odgłos kukułki w pliku mp3;
 • ilustracje (owady, kwiaty wiosenne, ptaki) w prezentacji oraz wydrukowane;
 • wydrukowany list od Pani Wiosny;
 • sylwety biedronek z różną ilością kropek;
 • wydrukowane liczby od 1 do 10;
 • klawesy;
 • zielony worek;
 • kształt jeziora z niebieskiego papieru;
 • mata do sudoku;
 • zakodowane obrazki;
 • sprzęt multimedialny, dostęp do Internetu.

Przebieg zajęć:


Czynności wstępne i organizacyjne
Czynności organizacyjno-porządkowe - zajęcie miejsc, przygotowanie do zajęć.
Powitanie dzieci piosenką "Wszyscy są, witam was".
Aktywność nr 1 – „Kod kukułki”
Czas trwania – 5 minut

Nauczyciel opowiada dzieciom, że przyleciał do nich niecodzienny gość z ważną przesyłką.
Wyświetla jego zdjęcie na ekranie. Dzieci starają się nazwać ptaka. Następnie, aby otrzymać przesyłkę, dzieci słuchają i liczą, ile razy odezwała się kukułka (nauczyciel włącza plik mp3 z dźwiękiem kukułki na odtwarzaczu muzyki). Po każdorazowym przeliczeniu dźwięków przez dzieci, wybrane dziecko wskazuje właściwą liczbę, oznaczającą ilość właśnie przeliczonych dźwięków. W ten sposób dzieci cztery razy przeliczają ilość dźwięków kukułki – dzięki temu uzyskują 4-liczbowy kod.
Po wspólnym wypowiedzeniu kodu nauczyciel czyta list od Pani Wiosny:

Kochane dzieci!
Tak bardzo się cieszę, że mogłam do Was napisać. Witam was ciepłym, pogodnym słonkiem, śpiewem ptaków, klekotem boćków, wesołym rechotem żab i ciepłym oddechem wietrzyka.

Na dworze jest coraz cieplej, są coraz mniejsze przymrozki.

W ogrodach już kwitną pierwsze wiosenne kwiaty: krokusy, przebiśniegi.
Widziałam, jak wczoraj pięknie powitaliście mnie podczas zabawy w przedszkolu.
Mam bardzo dużo pracy przy zazielenianiu świata, więc pomyślałam, że Wy mi pomożecie z kilkoma zadaniami. Na pewno świetnie sobie poradzicie.
Przesyłam dla wszystkich ciepłe, słoneczne całuski i gorące uściski. Do zobaczenia!!!
Pani Wiosna

Aktywność nr 2 – zabawa dydaktyczna „Kropki biedronki”
Czas trwania – 10 minut

Na tablicy Nauczyciel umieszcza biedronki z różną ilością kropek. Zadaniem dzieci jest:
- poukładać biedronki wg wzrastającej liczby kropek;
- poukładać biedronki wg malejącej liczby kropek, przy czym pierwszą biedronkę przypina N.;
- dopasować cyfry do biedronek i przeliczyć liczebnikami głównymi.
- odgadnąć, jaka liczba ukrywa się pod znikającymi kwadratami (prezentacja genially).
Aktywność nr 4 – zabawa ruchowa „Licz i rób”
Czas trwania – 5 minut

Dzieci wykonują określoną liczbę powtórzeń danego ruchu, np. 1 podskok, 2 obroty...
Aktywność nr 5 – zabawa dydaktyczna „Żabki i bocian”
Czas trwania – 5 minut

Twoje uwagi i pomysły

Tagi