Scenariusz - Mieszkam w Beskidach

Scenariusz - Mieszkam w Beskidach
5.0
2 oceny
Oceń

Temat kompleksowy: Mieszkam w Beskidach

Temat dnia: Beskidzki las i jego mieszkańcy – poznanie wybranych przedstawicieli fauny Beskidów.

Cele główne:


- Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym własnego regionu, kształtowanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej.


Cele szczegółowe:


Dziecko:
- podaje nazwę swojej miejscowości,
- pokazuje położenie swojej miejscowości na mapie Polski,
- nazywa region w którym mieszka,
- wypowiada się na określony temat,
- uważnie słucha wiersza czytanego przez nauczyciela,
- rozwiązuje zagadkę słowną,
-  liczy ilość kropek na kopercie,
- przyporządkowuje ilustracje zwierząt do ich domów,
- bierze aktywny udział w zabawie ruchowej,
- zaznacza pętlą ilustracje zwierząt występujących w Beskidach,
- koloruje obrazki


Metody:


- słowne
- aktywizujące
- oglądowe


Formy pracy:


-zbiorowa, indywidualna


Środki dydaktyczne:


mapa Polski, napisy: „Meszna”, „Beskidy”, herb Mesznej, wiersz H. Bechlerowej „Może zobaczymy”, koperty, zagadki, ilustracje przedstawiające zwierzęta (niedźwiedź, dzik, lis, puchacz, wiewiórka, jeż, sarna, jeleń), plakat przedstawiający las, sylwety zwierząt (niedźwiedź, lis, jeż, wiewiórka),  emblematy- (lisy, niedźwiedzie, jeże, wiewiórki), hula-hop, odtwarzacz CD, nagranie, karta pracy, kredki, naklejki.


Przebieg zajęć:


1) Powitanie dzieci  „Iskierką przyjaźni”.
2) Rozmowa na temat miejscowości w której mieszkają dzieci, wskazanie Mesznej na mapie Polski, przypomnienie wyglądu jej herbu. Omówienie położenia miejscowości – zapoznanie dzieci z nazwą otaczających gór, czytanie globalne napisu „Beskidy”. Zwrócenie uwagi na piękno i różnorodność krajobrazu beskidzkiego (góry, lasy, jezioro).
3) Wysłuchanie wiersza czytanego przez nauczyciela pt. „Może zobaczymy”- H. Bechlerowej – rozmowa inspirowana treścią wiersza.
4) „Kto mieszka w beskidzkim lesie?” – rozwiązywanie zagadek słownych ukrytych w kopertach – przeliczanie kropek na kopercie i odnajdywanie na tablicy ilustracji z taką samą liczbą kropek – sprawdzenie czy rozwiązanie zagadki podane przez dziecko jest prawidłowe.
5) „Czyje to mieszkanko?” – dopasowywanie zwierząt do miejsc w których spędzają zimę – niedźwiedź- gawra, lis – nora, jeż – liście, wiewiórka – dziupla. Przyklejanie sylwet zwierząt na plakacie lasu.
6) Do dziupli – zabawa bieżna do melodii regionalnej „Hej przez Żywieckie pola leci sarna”. Rozdanie dzieciom emblematów z wizerunkiem zwierząt (lisy, niedźwiedzie, jeże, wiewiórki). Gdy muzyka jest włączona dzieci biegają po sali, na przerwę w muzyce ustawiają się wokół hula-hop, w którym znajduje się ilustracja „mieszkania” danego zwierzęcia.
7) Karta pracy przy stoliku – otoczenie zieloną pętlą zwierząt zamieszkujących Beskidy – kolorowanie rysunków.
8) Zakończenie - podziękowanie za udział w zajęciach. Wręczenie dzieciom naklejek.

Załączniki:

1. „Może zobaczymy”  H. Bechlerowa
 
Idźmy leśną ścieżką
cicho , cichuteńko,
może zobaczymy
sarniątko z sarenką.
 
Może zobaczymy
wiewióreczkę małą,
jak wesoło skacze
z gałęzi na gałąź.
 
I niech nikt po lesie
nie gwiżdże , nie woła-
może usłyszymy
pukanie dzięcioła.
 
A może zaśpiewa
między gałązkami
jakiś mały ptaszek,
którego nie znamy.
 
I będzie nas witał
wesołą piosenką,
tylko idźmy lasem
cicho, cichuteńk
o.

2. Zagadki

Jest brunatny, bardzo duży,
nos ma czarny, futra w bród,
zaś ze wszystkich smakołyków
on najbardziej lubi miód.
(niedźwiedź)

On jest dziki, on jest zły
On ma bardzo ostre kły.
Gdy go ktoś w lesie spotyka, to na drzewo szybko zmyka
. (dzik)

Twoje uwagi i pomysły

Tagi