Scenariusz - Narciarze jadą w parze

Scenariusz - Narciarze jadą w parze
5.0
1 ocena
Oceń

Temat: Narciarze jadą w parze

Cele ogólne:


- zapoznanie z pojęciem para,
- wdrażanie do uważnego słuchania,
- zapoznanie z tekstem i rozumienie jego treści.


Cele, dziecko:


- rozwija logiczne myślenie oraz poszerza wiedzę o pojęcia matematyczne, podczas
opowiadanego tekstu,
- odróżnia jednostkę (solo) od pary,
- skupia uwagę na wydawanych poleceniach przez N.,
- nawiązuje bliższy kontakt z dziećmi, poprzez zabawy w parach,
- wie, jak oznaczyć parę oraz odszukuję obrazek do pary,
- czeka na swoją kolej,
- wykonuje ćwiczenia ruchowo-słuchowe,
- ćwiczy prawidłowy chwyt kredki, podczas pracy plastycznej.


Metody:


czynne (metody aktywizujące), oglądowe (prezentacja), słowne (instruktaż, pogadanka, opowiadanie)


Formy:


indywidualna, zbiorowa


Środki:


tekst o nartach, ilustracje narciarzy solo i w parze, kostka, piosenka – „nie chce Cie znać”, pary obrazków związanych z zimą, kolorowanka, kredki.


Przebieg zajęć:

1. Powitanie dzieci piosenką „Wszyscy są, witam Was”
2. „Na narty” – ćwiczenie komunikacji.
Dzieci siadają na dywanie, N. odczytuje krótki tekst o nartach i po skończeniu pyta:
- O jakiej porze roku, jest mowa?
- O czym opowiada tekst?
- Jakie narty ma tata, a jakie ma dziecko?
„Narty”
Maria Zofia Tomaszewska
Gdy nadchodzi zima,
Bardzo się cieszymy.
Razem z moim tatą
Na nartach jeździmy.
Ja mam małe narty,
A taty są duże.
Jak urosnę, narty
zmienić musze.
3. „Ilu narciarzy?” – utrwalanie pojęcia para.
N. pokazuje 2 ilustracje: z 1 narciarzem i 2 narciarzami. Dzieci wskazują odpowiednią
ilustracje i mówią: tu jest jeden narciarz (solo), a tutaj dwóch narciarzy, czyli para.
4. „Rzucę kostką, raz i dwa” – zabawa dydaktyczna, reagowanie na sygnał.
N. rzuca kostką, która na ściankach ma tylko 1 lub 2 kropki. Gdy wypadnie 1 kropka,
dzieci stoją w rozsypce, zaś gdy wypadną 2 kropki, dzieci szybko dobierają się w pary.
5. „Nie chce Cię znać” – zabawa ruchowa, taniec w parach.

Piosenka pt. „ Nie chcę Cię znać”
Ref. Nie chcę cię, nie chcę cię, nie chcę cię znać,
Chodź do mnie, chodź do mnie rączkę mi daj.
Prawą mi daj, lewą mi daj,
I już się na mnie nie gniewaj,
Prawą mi daj, lewą mi daj,
I już się na mnie nie gniewaj.
Ref. Nie chcę cię, nie chcę cię, nie chcę cię znać,
Chodź do mnie, chodź do mnie rączkę mi daj.
Prawą mi dasz, lewą mi dasz,
Będziemy razem tańcować,
Prawą mi dasz, lewą mi dasz,
Będziemy razem tańcować.

6. „Jadą narciarze” - praca plastyczna.
7. „Czy tu jest para?” – zabawa matematyczna.
Dzieci siadają w kole na dywanie, a N. daje każdemu dziecku jeden obrazek (solo).
Zadaniem dzieci jest odszukanie drugiego obrazka pasującego do tego, który dostali
od N. z pośród innych obrazków, żeby powstała im para.
8. Zabawy dowolne w sali.


Opracowała:

 

Kinga Ptak

Twoje uwagi i pomysły

Tagi