Scenariusz - W podróż wyruszamy, krainy niedźwiedzi poznamy

Scenariusz - W podróż wyruszamy, krainy niedźwiedzi poznamy
5.0
2 oceny
Oceń

KONSPEKT ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

TEMAT: W podróż wyruszamy, krainy niedźwiedzi poznamy!

GRUPA: Czterolatków

Cel Ogólny:


Stwarzanie sytuacji do rozwijania mowy dzieci


Pomoce Dydaktyczne:


•    Trzy misie pluszowe zabawki;
•    Mapa świata;
•    Obrazki – pandy, koali, niedźwiedzia polarnego i brunatnego;
•    Odtwarza CD, płyta CD;
•    Krzesła;
•    Kolorowe materiały;
•    Plastikowe pudełka;
•    Tunel;
•    Koperty z zadaniami;
•    Obrazki zwierząt polarnych
•    Kocyk


Przebieg zajęć:


1. ,,Ukryty przedmiot  ” –  wprowadzenie w temat zajęć
 Nauczyciel odkrywa ukryty przedmiot. Następnie wcielając się w postać misia mówi, że marzy mu się podróż po świecie, aby spotkać swoich kuzynów.  Nauczyciel rozmawia z dziećmi na temat tego, czym można podróżować po świecie i co w taką podróż należy zabrać.


Cel szczegółowy:

 

Dziecko:


•    wypowiada się prostymi zdaniami;
•    swobodnie wyraża swoje myśli w rozmowie z innymi;
•    rozwija wyobraźnię;

2. ,,Samolot” –  zabawa muzyczno-rytmiczna połączona z ćwiczeniami ortofonicznymi   wg. pedagogiki zabawy ,,Klanzy”
Dzieci naśladują sposób poruszania się samolotu, naśladują odgłosy m.in. odpalania silnika.


Cel szczegółowy:

 

Dziecko:


•    rytmicznie powtarza układ ruchów;
•    porusza się przy muzyce;
•    usprawnia narządy mowy;
•    integruje się z grupa;

3. ,,W krainie niedźwiedzia polarnego” –  swobodna rozmowa z dziećmi
Nauczyciel pyta dzieci, która z przygotowanych krain jest krainą niedźwiedzia polarnego i dlaczego uważają, że akurat ta.  Dzieci wykonują zadania, aby dostać się do krainy niedźwiedzia polarnego – powtarzają rymowankę i przechodzą przez specjalnie przygotowany tunel.


Cel szczegółowy:

 

Dziecko:


•    swobodnie wypowiada się na zaproponowany temat;
•    powtarza krótką rymowankę słowną;
•    pokonuje przeszkody przygotowane przez N.;

4. ,,Przyjaciele niedźwiedzia polarnego”– rozpoznawanie zwierząt polarnych
Nauczyciel manipulując maskotką misia mówi, że jest ciekawy czy dzieci rozpoznają polarnych przyjaciół niedźwiedzia. Stopniowo odsłania ilustracje zwierząt polarnych – dzieci nazywają je.


Cel szczegółowy:

 

Dziecko:


•    poszerza zasób słownictwa;
•    posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych – rozpoznaje i nazywa zwierzęta polarne;
•    rozwija percepcję wzrokową;

5. ,,Jak ma na imię niedźwiedź? ” –  zagadka słuchowa
Nauczyciel manipulując misiem mówi, że przyjaciele nadali misiowi imię. Dzieci, żeby poznać imię niedźwiadka będą musiały rozwiązać zagadkę słuchową.


Cel szczegółowy:

 

Dziecko:


•    uważnie słucha osoby dorosłej
•    rozwiązuje zagadkę słowną

6. ,,Statek ” –  ilustracja ruchowa do piosenki wg. koncepcji C. Orffa
Dzieci poruszają się przy muzyce, naśladując sposób poruszania się marynarzy na statku


Cel szczegółowy:

 

Dziecko:


•    bierze aktywny udział w zabawie ruchowej;
•    ilustruje muzykę ruchem;

7. ,,W krainie niedźwiedzia brunatnego ” –  zabawa ruchowo-logopedyczna
Dzieci dopływają do krainy niedźwiedzia brunatnego. Aby móc wejść do krainy niedźwiedzia muszą wykonać przygotowane zadanie ruchowe i logopedyczne.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi