Scenariusz - w teatrze

Scenariusz - w teatrze
5.0
2 oceny
Oceń

Blok tematyczny: Z kulturą za pan brat

Temat zajęć: W teatrze

Cele ogólne:


kształtowanie nawyków właściwego zachowania się w teatrze, zapoznanie z japońską sztuką teatru Kamishibai, rozwijanie percepcji dotykowej, estetyczne i twórcze wykonanie pracy plastycznej, rozwijanie zdolności manualnych, uczestnictwo w zabawie ruchowej, utrwalanie cyfr rzymskich i arabskich


Cele operacyjne:


Dziecko:

•    Używa zwrotów grzecznościowych
•    Odgaduje za pomocą dotyku, jaki przedmiot znajduje się w skrzyni
•    Odczytuje swoje miejsce na bilecie
•    Odnajduje swoje miejsce na widowni
•    Uważnie ogląda teatrzyk Kamishibai
•    Wymienia postacie występujące w bajce
•    Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej, reaguje na ustalony sygnał
•    Współpracuje w małej grupie
•    Starannie wykonuje pracę plastyczną


Środki dydaktyczne:


koszyk; skrzynia dotykowa; bilety; karteczki z numerami miejsc; teatrzyk kamishibai; bajka „Czerwony Kapturek” wyd. Tibum; karty z postaciami: Czerwony Kapturek, wilk, babcia,; chusty; kartki A3; pomponiki; farby; kolorowe papiery; nożyczki; klej.


Przebieg zajęć:


1. Zakupienie przez dzieci biletów do teatru. Zwrócenie uwagi na używanie zwrotów grzecznościowych.
2. Odgadnięcie za pomocą dotyku, co jest ukryte w skrzyni. W skrzyni jest ukryty koszyk. Dzieci odgadują, z jaką bajką im się kojarzy ten przedmiot.
3. Odczytywanie numerów miejsc na bilecie i odnajdywanie ich na dywanie.
4. Obejrzenie bajki Kamishibai „Czerwony Kapturek”.
5. Wymienienie postaci występujących w bajce.
6. Czerwony Kapturek – zabawa ruchowa. Nauczyciel podnosi kolejno papierowe postacie,a dzieci wykonują ustalony wcześniej ruch: Czerwony Kapturek – dzieci podskakują w rozsypce, Babcia – siadają na dywanie i zakładają na głowę chustę, Wilk – skradają się w różnych kierunkach.
7. Praca plastyczna w grupach. Wykonanie tła do bajki „Czerwony Kapturek” za pomocą pomponików zamoczonych w farbie. Doklejenie wyciętych elementów tak, aby powstały kolejne karty bajki.


Opracowała:

 

Angelika Wilczyńska

Pliki do pobrania

Twoje uwagi i pomysły

Tagi