Scenariusz - Wiosenny koncert

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Scenariusz - Wiosenny koncert
5.0
1 ocena
Oceń
{

Scenariusz - Wiosenny koncert 

          Cel ogólny zajęcia: 

 

stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających aktywności dzieci poprzez wykorzystywanie instrumentów perkusyjnych jako akompaniamentu do utworów muzycznych     

 

      Dziecko: 

 • bierze udział w zabawie muzycznej, 
 • dzieli wyrazy na sylaby, 
 • rozpoznaje i nazywa wybrane instrumenty perkusyjne, 
 • gra na wybranych instrumentach perkusyjnych, 
 • doznaje przyjemność i radość z zabawy, 
 • w skupieniu słucha muzyki, 
 • odtwarza poznany rytm na instrumentach perkusyjnych, 
 • rozumie pojęcie partytura, 
 • prezentuje własne umiejętności muzyczne, 

Obszar:

 

Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).  8.1, 8.2, 8.3, 8.4 

 

           Pomoce dydaktyczne: 

 

 • tablica przedstawiająca wiosenną łąkę, 
 • ilustracje roślin i zwierząt, 
 • instrumenty perkusyjne, 
 • płyta z nagraniem utworów B. Strauss, 
 • partytury, 
 • emblematy - kolorowe nuty, 

 

 

Metody wg Okonia:  

 • metody asymilacji wiedzy – pogadanka, 
 • metody waloryzacyjne – ekspresja ruchowa, muzyczna, 
 • metody praktyczne – metoda zajęć praktycznych, 
 • metoda aktywnego słuchania muzyki wg B. Strauss, 

 

           Formy pracy: zbiorowa, indywidualna, grupowa  

 

           Przebieg: 

 

Muzyczna rozgrzewka na powitanie. 

 

Nauczycielka pokazuje dzieciom tablicę. Zadaje dzieciom pytania dotyczące tego, co ona przedstawia. Nauczycielka rozkłada na dywanie ilustracje różnych zwierząt oraz roślin żyjących na wiosennej łące. Dzieci wybierają ilustracje, zawieszają je na tablicy – dzielą wyrazy na sylaby. 

 

 Rozpoznawanie instrumentów muzycznych. Nauczycielka gra na instrumentach:  janczary, trójkąty, klawesy, bębenki, tamburyna. Zadaniem dzieci jest odgadnięcie i wskazanie odpowiedniego instrumentu. 

 

„Bravado” – wiosenny spacer z instrumentami. Dzieci młodsze grają na janczarach, dzieci starsze na tamburynie.  

 

Gra na instrumentach perkusyjnych do utworu wg B. Strauss „Country dance” (wg partytury). Dzieci dobierają instrumenty według koloru nut.  

 

Zabawa ruchowa „Mieszkańcy łąki” z wykorzystaniem muzyki „Le basque” wg metody aktywnego słuchania muzyki B. Strauss.   

 

Część I (pająk) 

 

Idzie,  idzie, idzie, idzie, idzie, idzie siup!  

 

Taki zły! 

 

I zawija pajęczynkę w jedną stronę już! 

 

I zawija pajęczynkę w drugą stronę już!  

 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi