Scenariusz - Wiosna na łące

Scenariusz - Wiosna na łące
5.0
1 ocena
Oceń

Temat zajęcia: „Mistrzowie kamuflażu” – wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt żyjących na łące, poznanie roli barw ochronnych u zwierząt – budzenie zainteresowań przyrodniczych.

Cele główne:


1. Wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt żyjących na łące, rozpoznawanie i nazywanie mieszkańców łąki.
2. Zapoznanie ze sposobem przystosowania się zwierząt do życia w danym otoczeniu – barwa ochronna.


Cele operacyjne:


Dziecko potrafi:

- nazwać zwierzęta mieszkające na łące,
- określić jakie jest znaczenie barwy ochronnej zwierząt,
- wymienić wybrane gatunki zwierząt z ubarwieniem ochronnym,
- odnaleźć ukryte zwierzę na obrazku,
- wskazać różnice między obrazkami,
- naśladować ruchy wykonywane przez nauczyciela,
- rozwiązać zagadkę słowną,
- brać aktywny udział w zabawie ruchowej,
-  liczyć ilość kropek na kartoniku,
- porównywać liczebność zbiorów,
- segregować kartoniki od najmniejszej do największej liczby kropek.


Formy pracy:


zbiorowa, indywidualna


Metody:


słowne, aktywizujące, oglądowe.


Środki dydaktyczne:


Odtwarzacz CD, nagrania piosenek, zagadka, plansza – łąka, sylwety zwierząt (żaba, biedronka, ważka, bocian), kartoniki z kropkami, ilustracje zwierząt
z ubarwieniem ochronnym (Niedźwiedź polarny, Zając bielak, Rzekotka drzewna, Pasikonik, Zaskroniec,  Witalnik dębiak), prezentacja multimedialna, laptop, projektor, emblematy z motylami, hula-hop, pieczątka – serduszko.


Przebieg zajęć:


1. Powitanie dzieci  zabawą „Wesołe powitanie”.
2. „Żabka” – zagadka słowna– wprowadzenie do tematu zajęć.
3. „Zielona żabka” – słuchanie opowiadania B. Formy z wykorzystaniem planszy „Łąka” oraz sylwet postaci występujących w utworze.
4. Rozmowa na temat opowiadania, zapoznanie z terminem „Barwa ochronna”.
5. Zabawa dydaktyczna „Tropiciele zwierząt” .
Dzieci odszukują  ukryte w sali ilustracje zwierząt. Wskazane przez nauczyciela dziecko podchodzi do koperty z odpowiednią liczbą kropek (począwszy od jednej), przynosi ilustrację i zwiesza na tablicy. Nauczyciel prosi dzieci o nazwanie zwierzątka z ilustracji i zapoznaje dzieci z ciekawostką na temat jego ubarwienia.  
6. „Mistrzowie kamuflażu” – oglądanie prezentacji multimedialnej – wyszukiwanie zwierząt ukrytych na zdjęciach.
7. „Ukryte motylki” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa.
Dzieci otrzymują emblematy z motylami w różnych kolorach – na podłodze leżą kwiaty w identycznych kolorach.. Podczas muzyki dzieci poruszają się po dywanie, kiedy muzyka ucichnie zadaniem dzieci jest ustawienie się dookoła hula-hop (kwiatka) w takim samym kolorze jak motyl na emblemacie.
8. „Owady na łące” – ćwiczenie z wykorzystaniem tablicy interaktywnej – szukanie dziesięciu różnic między dwoma obrazkami.
9. „Mieszkańcy łąki” – praca indywidualna przy stoliku – wyszukiwanie i zaznaczanie różnic między dwom obrazkami.
10. Zakończenie - podziękowanie za udział w zajęciach, nagrodzenie dzieci za aktywność i grzeczne zachowanie w czasie zajęć.

Załączniki:

1. „Wesołe powitanie”

1) Dziś wesoło się witamy
wszystkich w koło pozdrawiamy
Z tyłu, z przodu, wokół nas
Już zabawę zacząć czas


Ref. Zatańcz ze mną taniec mój
rączki w górę, rączki w dół
całe ciało wprawiaj w ruch
główkę, nóżki oraz brzuch


2) Porusz troszkę bioderkami
Dotknij łokci kolankami
Lewą ręką chwyć za włos
Prawą załap się za swój noc


Ref. Zatańcz ze mną taniec mój

2. Zagadka słowna

Zielone noszę ubranko.
Gdy przychodzę na świat,
jestem kijanką.
Często w stawie sobie pływam.
Kto wie, jak ja się nazywam?


3. Opowiadanie B. Formy „Zielona żabka”

Zielona żabka nad stawem mieszkała. Siadała na olbrzymim liściu i wciąż rozmyślała.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi