Scenariusz - Zabawy z figurami geometrycznymi

Scenariusz - Zabawy z figurami geometrycznymi
5.0
3 oceny
Oceń

Scenariusz zajęć w przedszkolu w grupie dzieci w wieku 5 i 6 lat.

Cele ogólne:


•    Rozwijanie umiejętności matematycznych dziecka.
•    Utrwalenie charakterystycznych cech podstawowych figur geometrycznych.
•    Rozbudzanie aktywności dziecka.


Cele szczegółowe:

 

Dziecko:


•    zna podstawowe figury geometryczne,
•    segreguje figury geometryczne według ich rodzaju,
•    porządkuje figury geometryczne od najmniejszej do największej,
•    dokańcza podany rytm z figur geometrycznych,
•    rozpoznaje cyfry od 1 do 8,
•    liczy na konkretach w zakresie do 8,
•    potrafi ułożyć odpowiednią ilość figur geometrycznych do podanej ich liczby-cyfry,
•    stara się prawidłowo układać figurę geometryczną na kartce według podanego jej położenia,
•    rozumie podstawowe określenia przestrzenne,
•    aktywnie uczestniczy w zajęciach,
•    wykazuje się kreatywnością tworząc „figuraka” z obrazka figury geometrycznej,
•    stara się dbać o bezpieczeństwo własne i innych podczas proponowanych aktywności przez nauczyciela.


Metody:


•    podające – instruktaż,
•    problemowa – zagadki matematyczne, zadania stawiane dziecku, zabawy matematyczne metodą stacji z elementami dziecięcej matematyki E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,
•    aktywizujące – zabawa dydaktyczna, zabawa ruchowa,
•    waloryzacyjna –  praca plastyczna.


Formy pracy:


•    zbiorowa – instruktaż, zabawy dydaktyczne, zabawy ruchowe,
•    praca w małych grupach – zabawy matematyczne metodą stacji,
•    indywidualna – zadania stawiane dziecku, praca plastyczna.


Środki dydaktyczne:


figury geometryczne do przyklejenia dziecku na bluzkę przed zajęciami, kartki z cyframi od 1 do 4, karta z figurami geometrycznymi, plastikowa figura geometryczna dla każdego dziecka wraz z kartką A5, drewniane figury geometryczne, papierowe figury geometryczne do szeregowania od najmniejszej do największej, kartoniki z cyframi od 1 do 8, kartki z podanym rytmem i zestawem figur, karta plastyczna z figurą geometryczną do twórczego wykonania dla każdego dziecka, kredki ołówkowe na każdy stolik.


Przebieg zajęć:


1. Przywitanie „Iskierka przyjaźni” –  Przywitanie się dzieci w kole. Stworzenie życzliwej atmosfery w grupie i wyciszenie dzieci.

2. „Jaka to figura?” – zagadki matematyczne z porządkowaniem cyfr. Obrazki z figurami geometrycznymi jak koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt są zakryte czterema kartkami z cyframi od 1 do 4. Zadaniem dzieci jest odgadywanie zagadek i odkrywanie kart według kolejności cyfr od najmniejszej do największej.

Jestem dumny z tego,
że trzy boki mam.
Jeśli się postarasz
narysujesz mnie sam.

(TRÓJKĄT)               
Samochód ma je cztery,
A rower tylko dwa.
Bardzo często guzik
Też taki kształt ma.

(KOŁO)
Dwa boki krótkie
i dwa długie mam.
Czy mnie znacie?
Bo ja was znam.

(PROSTOKĄT)   
Boki cztery,
kąty też,
Co to jest?
Czy już wiesz?

(KWADRAT)

3. „Połóż figurę…” – zabawa dydaktyczna na orientację położenia przedmiotu na kartce. Przedszkolaki dostają plastikową figurę geometryczną i kartkę A5. Zadaniem dzieci jest ułożenie figury na kartce według poleceń nauczyciela np. Połóż figurę na środku kartki, w prawym górnym rogu kartki, na dole kartki…

Twoje uwagi i pomysły

Tagi