Scenariusz - Zimo - baw się z nami

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Scenariusz - Zimo - baw się z nami
Oceń
{

Scenariusz - Zimo - baw się z nami

Scenariusz - Zimo - baw się z nami


Cele ogólne: 

 

 • Wzbogacanie wiedzy na temat charakterystycznych cech zimy; 
 • Wdrażanie do uważnego słuchania wiersza; 
 • Doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat; 
 • Rozwijanie sprawności manualnej; 
 • Wyrabianie nawyku bezpiecznego zachowywania się podczas zabaw zimowych; 
 • Rozwijanie świadomości ciała i przestrzeni. 
 • Rozwijanie wyobraźni oraz twórczego myślenia. 

 

Cele szczegółowe – dziecko: 

 

 • Potrafi wymienić charakterystyczne oznaki zimy; 
 • Stara się skupić uwagę podczas słuchania utworu literackiego; 
 • Wypowiada się na określony temat; 
 • Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa zabaw na sankach, nartach, itp. 
 • Współdziała w zabawach poprzez zabawę integrującą; 
 • Rozwija umiejętność posługiwania się farbą i pędzlem; 
 • Doprowadza swoją pracę do końca; 
 • Prawidłowo wykonuje czynności ruchowe. 

 

Forma organizacji pracy: grupowa 

 

Metody:

 

czynna, słowna, oglądowa, elementy metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. 

 

Środki dydaktyczne:

ilustracja przedstawiająca zimę, kawałki szarego papieru, wiersz „Zimowe zabawy” Doroty Kossakowskiej, ilustracje przedstawiające zasady bezpiecznej zabawy podczas zimy, piosenka „Biały Puch” Natalii Łasochy, utwór Antonio Vivaldi`ego – „Zima”, odtwarzacz CD lub głośnik, papierowe śnieżynki, czarna folia stretch, biała farba, pędzle dla każdego dziecka. 

 

 

 

Przebieg zajęć: 

 

Część wstępna: 

 

1. Powitanie dzieci piosenką „W ten zimowy czas”. 

 

W ten zimowy czas - dzieci klaszczą w ręce 

 

witam wszystkich was. – dzieci kłaniają się 

 

Jedną ręką pomachamy, - dzieci machają jedną ręką 

 

jednym okiem pomrugamy - dzieci puszczają oczka 

 

i sąsiada przywitamy. – dzieci podają rękę sąsiadowi stojącemu z jednej i z drugiej strony 

 

2. Ćwiczenie  kształtujące świadomość schematu ciała „Witamy się…”. 

 

Powitanie częściami ciała: - dzieci witają się brzuszkami ( dz. mówią sobie „ Dzień dobry”), - witają się plecami, pośladkami, biodrami, barkami, łokciami, kolanami, nosami i wg pomysłów dzieci. 

 

3. „Jaka to pora roku” – zagadka obrazkowa? 

 

Nauczyciel wiesza na tablicy ilustrację przedstawiającą zimę. Zakryta jest ona kawałkami szarego papieru. Nauczyciel odsłania kolejne części, dzieci starają się jak najszybciej odpowiedzieć jaka pora roku jest przedstawiona na ilustracji. 

 

Rozmowa na temat ilustracji zimowej: 

 

co wskazuje na to, że to zima? 

 

czy znacie jakieś inne cechy charakterystyczne dla zimy? 

 

czy znacie jakieś inne pory roku? 

 

4. Ćwiczenia oddechowe „Śnieżynki”. 

 

Nauczyciel rozsypuje papierowe śnieżynki. Dzieci obserwują spadające śnieżynki, podnoszą je z podłogi. Trzymają śnieżynkę w jednej, a następnie w drugiej ręce i dmuchają na nią w taki sposób, aby się poruszyła. Następnie kładą śnieżynkę na dłoni i zdmuchują ją. 

 

Część główna: 

 

5. Słuchanie wiersza „Zimowe zabawy” Doroty Kossakowskiej. 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi