Scenariusz - Zwierzęta na wiejskim podwórku

Scenariusz - Zwierzęta na wiejskim podwórku
5.0
3 oceny
Oceń

Scenariusz zajęć dla dzieci 4- letnich.

Obszar z podstawy programowej:


•    dziecko posługuje się pojęciami dotyczącymi życia zwierząt (IV/18)

TEMAT DNIA: „Na wiejskim podwórku”- utrwalenie wiadomości na temat zwierząt w gospodarstwie wiejskim oraz ich domów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.


Cele ogólne:


•    utrwalenie wiadomości na temat zwierząt żyjących na wsi oraz ich domów;


Cele operacyjne:

 

Dziecko:


•    uważnie słucha piosenki Dziadek farmę miał;
•    odpowiada na pytania dotyczące treści wysłuchanej piosenki;
•    wykonuje ćwiczenia dźwiękonaśladowcze;
•    rozwiązuje zadania na tablicy multimedialnej;
•    aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej;


Metody:


•    słowne- rozmowa;
•    oglądowe- pokaz;
•    czynne- zadania stawiane dzieciom.


Formy pracy:


z całą grupą, indywidualna.


Środki dydaktyczne:


tablica multimedialna, prezentacja multimedialna (opracowana samodzielnie w programie Canva), gry dydaktyczne online (opracowane samodzielnie w programie Wordwall).

Czas trwania zajęć: 20 minut.

Termin realizacji: XXX


Przebieg zajęć:


1. Powitanie- pląs integracyjny „Wszyscy są, Witam Was”. Dzieci siedzą w kole i śpiewają ilustrując ruchem tekst:
Wszyscy są , Witam Was, (machanie ręka)
Zaczynamy już czas. (machanie ręką)
Jestem ja, jesteś Ty (wskazywanie na siebie, na dzieci)
Raz, dwa, trzy. (klaskanie w dłonie)
2. Słuchanie piosenki : „Dziadek farę miał” i rozmowa na temat jej treści:
•    Jakie zwierzęta hodował dziadek na farmie?
3. Prezentacja na tablicy multimedialnej zwierząt wymienionych w piosence, połączona z   naśladowaniem głosu jaki zwierzęta te wydają. Prezentacja domów poszczególnych zwierząt.
4. Wymienianie przez dzieci innych zwierząt, jakie można hodować na wsi.
5. Gra multimedialna „Domy zwierząt”- zadaniem dziecka jest dopasowanie domu do odpowiedniego zwierzęcia hodowlanego. Zwierzęta wiejskie i ich domy - Znajdź parę (wordwall.net).
6. Zabawa ruchowa „Zwierzęta hodowlane”- zadaniem dziecka jest poruszać się zgodnie z instrukcją nauczyciela. Zabawa ruchowa - Losowe karty (wordwall.net).
7. Gra multimedialna „Memory”- zadaniem dziecka jest znalezienie dwóch pasujących do siebie kart. Memory - Pasujące pary (wordwall.net).
8. Ewaluacja- rozmowa końcowa, uporządkowanie wiedzy obecnej:
•    O czym rozmawialiśmy na zajęciach?
•    Czy podobały Ci się dzisiejsze zajęcia?
Wręczenie dzieciom pieczątek za aktywny udział w zajęciach.


Opracowała:


Dominika Szymańska


Twoje uwagi i pomysły

Tagi