Scenariusz- W co się bawi z nami jesienny wiatr?

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Scenariusz- W co się bawi z nami jesienny wiatr?
4.0
1 ocena
Oceń
{

Scenariusz zajęć otwartych przeprowadzonych w grupie sześciolatków

Scenariusz zajęć otwartych przeprowadzonych w grupie sześciolatków


Scenariusz zajęć otwartych przeprowadzonych w grupie sześciolatków dnia 22.10.2021 r. 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: W co się bawi z nami jesienny wiatr? 


TEMAT DNIA: Jesienne zabawy z kodowaniem. 

 

CELE OGÓLNE: 

 

- kształtowanie miękkich kompetencji (umiejętność pracy zespołowej) 

- rozwijanie umiejętności logicznego, algorytmicznego myślenia, 

- kształtowanie umiejętności zadaniowego podejścia do stawianych problemów, 

- odczytywanie, rozumienie symboli i znaków, 

- doskonalenie umiejętności określania kierunków, 

- ćwiczenie skupienia uwagi i słuchania ze zrozumieniem, 

- rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego 

 

CELE OPERACYJNE:  

 

Dziecko: 

 

- szuka rozwiązań stawianych przed nim problemów; 

- skupia uwagę na wykonywanym zadaniu; 

- słucha ze zrozumieniem; 

- używa określeń kierunków; 

- odkodowuje znaki, 

- poprawnie koduje drogę; 

- poprawnie programuje robota; 

- chętnie pracuje w zespole; 

- rozpoznaje litery; 

- podejmuje próby odczytania hasła. 


METODY: 

- poszukujące, podające, praktycznego działania; 

 

FORMA: zbiorowa, zespołowa, indywidualna  

 

POMOCE DYDAKTYCZNE: przestrzeń podzielona na pola - 16 pól, figury drewniane z zestawu „Minikon”, piosenka „Jesienna poleczka”, sylwety liści dębu, klonu i kasztanowca oraz owoce tych drzew, opowiadanie „Jesienna przygoda” wg pomysłu nauczyciela, zestaw do kodowania Robot Botley, duże sylwety figur trójkąta, prostokąta i koła, litery z zestawu „Nowa Szkoła”, małe sylwety figur, medale. 

 

PRZEBIEG ZAJĘCIA: 

1. Wspólne powitanie przy piosence „Wszyscy są, witam was” 

 

 

 

2. Sudoku z figurami geometrycznymi – określanie nazw przygotowanych figur geometrycznych, układanie ich w tabeli w taki sposób, aby nie powtarzały się w wierszach ani w kolumnach. Każde dziecko układa jedną dowolnie wybraną przez siebie figurę, sprawdza poprawność wykonanego zadania. 

 

 

3. Zabawa przy piosence „Jesienna poleczka” – taniec parami: obroty, klaskanie tupanie w rytm muzyki. 

 

 

 

4. „Jesienna przygoda” rozdanie dzieciom sylwet liści trzech gatunków drzew: dębu, klonu i kasztanowca. Maszerowanie po sali przy muzyce „Jesienna poleczka”, gdy muzyka cichnie łączenie się w zespoły. Każdy zespół siada przy odpowiednim symbolu: kasztany, żołędzie, noski klonowe. Słuchanie opowiadania pt. „Jesienna przygoda” według pomysłu nauczyciela.  

 

Pewnego dnia, a było to w tym miesiącu czyli w…., następnego dnia po piątku, czyli była to….. dwóch chłopców – Janek i Kuba spotkali się na boisku, żeby zagrać piłkę. Bawili się znakomicie. Piłka podskakiwała i kulała się po całym boisku. Przyglądał się temu jesienny wietrzyk, któremu zabawa chłopców tak się spodobała, że postanowił dołączyć. Wietrzyk dmuchnął lekko – piłka zaczęła się toczyć, dmuchnął mocno i piłka poleciała daleko, daleko. Ojej! Co my teraz zrobimy? Jak znajdziemy naszą piłkę? – wołali chłopcy.  

 

Czy chcecie pomóc Jankowi i Kubie? 

 

 

 

W zespołach układanie drogi robota z wykorzystaniem kartoników ze strzałkami z zestawu, a następnie każda grupa kolejno programuje robota tak, by wykonał określone zadanie. Wymiana spostrzeżeń: Czy za każdym razem robot wykonał zadanie? Czy każda z grup zaprogramowała taką samą drogę? Czy można było poprowadzić robota jeszcze inną drogą, tak by udało mu się wykonać zadanie? 

 

 

 

5. Zabawa ruchowa „Jesienne kodowanie” – zakodowanie określonych ruchów w sylwetach figur: trójkąt – kucamy, prostokąt – stajemy na palcach i sięgamy wysoko, koło – stajemy w rozkroku z rękami rozłożonymi na boki. Przy piosence „Jesienna poleczka” wykonywanie sekwencji ruchów zgodnie z ułożonym wzorem – ciąg figur umieszczonych na tablicy w szeregu. Nauczyciel nadaje rytm wskazując kolejno figury. 

 

 

 

6. „Odszyfruj hasło” - odkrywanie liter hasła według określonego wzoru: na tablicy umieszczone jest hasło, każda z liter zakryta jest sylwetą jednej z czterech figur (koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt) w jednym z czterech kolorów (czerwony, zielony, żółty, niebieski). Żeby odkryć kolejne litery hasła należy umieścić figurę zakrywającą daną literę we właściwym miejscu na tabeli. Tabela pionowo oznaczona jest figurami, natomiast poziomo – kolorami. Rozpoznawanie odkrytych liter przez chętne dzieci oraz podejmowanie próby odczytania hasła: KODUJEMY BO UMIEMY. 

 

 

 

7. Ocena pracy dzieci podczas zabaw edukacyjnych oraz wręczenie każdemu medalu MISTRZA KODOWANIA. 

 

 

OPRACOWANIE : mgr Justyna Śpiewanek 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi