Scenariusz ćwiczeń gimnastycznych prowadzonych w grupie dzieci 5-6 letnich

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Scenariusz ćwiczeń gimnastycznych prowadzonych w grupie dzieci 5-6 letnich
3.7
3 oceny
Oceń
{

Temat: Ćwiczymy z butelkami plastikowymi.

 

Przybory: plastikowe butelki, drewniany zestaw przyborów sportowych, tamburyno

 

Zadanie: Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, ruchowej i motorycznej, ćwiczenie koordynacji ruchowej, doskonalenie równowagi.

 

Metody:

 

 • zabawowo-naśladowcza,
 • bezpośredniej celowości ruchu (zadaniowa)

 

Formy:

 

 • frontalna,
 • indywidualna,
 • stacyjna

 

Cel ogólny:

 

1. Wyrabianie umiejętności manipulowania przyborem, kształtowanie zwinności, zręczności.
2. Rozwijanie zdolności samokontroli, dyscypliny wewnętrznej, umiejętności podporządkowania się poleceniom i współdziałania w ramach zadań ruchowych.
3. Wdrażanie do przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas organizowanych zabaw i ćwiczeń.

 

Cel operacyjne:

Dziecko:

 

 • potrafi samodzielnie przebrać się w strój gimnastyczny,
 • potrafi ustawić się w kole,
 • zna zasady bezpieczeństwa,
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją słowną i praktyczną nauczycielki,
 • wie, jak należy bezpiecznie poruszać się,
 • wie jak ustawić się w rzędzie,
 • ćwiczy z niekonwencjonalnym przyborem

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

 

I. Fizyczny obszar rozwoju: dziecko:
5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich, wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne,
8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała.

 

II. Społeczny obszar rozwoju: dziecko:

 

8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe.

 

 

Przebieg zajęć:

 

Część wstępna:

 

1. Czynności organizacyjno - porządkowe: przebieranie się dzieci w strój gimnastyczny, dzieci siadają w kole.

 

2. Marsz w kole - rozdanie dzieciom butelek.

 

Część główna:

 

1. „Między butelkami” - zabawa orientacyjno-porządkowa. Dzieci stawiają butelkę w dowolnym miejscu na sali. Biegają między butelkami w rytm uderzeń tamburyna, na hasło: „stań obok butelki” stają obok dowolnej butelki.

 

2. „Z ręki do ręki” - ćwiczenie dużych grup mięśniowych - przekładanie butelki: z ręki do ręki z przodu, z tyłu, nad głową.

 

3. „Kicające zajączki” - ćwiczenie kształtujące mięśnie tułowia w płaszczyźnie strzałkowej.
Dziecko kuca i oburącz łapie butelkę za końce i układa na kark, dokładnie na wysokości łopatek i podskakuje próbując wyprostować plecy.

 

4. „Na boki” - ćwiczenie kształtujące mięśnie tułowia w płaszczyźnie czołowej - skłony boczne.
Dzieci stają w lekkim rozkroku, unoszą ręce, trzymając brzegi butelki , wykonują skłony boczne w lewą i prawą stronę.

 

5. „Omiń butelki”- ćwiczenie z elementem czworakowania. Dzieci idą na czworaka, omijając kolejne leżące butelki.

 

6. „Przełóż butelkę pod kolanem” - ćwiczenie równowagi.
Dzieci stojąc unoszą ugiętą w kolanie nogę (raz jedną raz drugą) i przekładają pod nią butelkę.

 

7. „Nad butelką” - ćwiczenie mięśni brzucha.
Siad równoważny z oparciem dłońmi o podłogę za sobą. Butelkę kładziemy na podłodze przy stopach - wnosimy nogi nad butelkę, podpierając ręce na przedramieniu.

 

8. „Podrzuć butelkę” - ćwiczenie z elementem rzutu:
Podrzuty butelki w górę, chwyt oburącz.


9. Ćwiczenie skoczne: Butelki ułożone na podłodze, dzieci skaczą dookoła butelki raz w jedną, raz w drugą stronę.


10.Ćwiczenia użytkowe - metoda stacyjna:


Stacja I - wchodzenie po drabince, zjazd po zjeżdżalni nachylonej do podłoża.
Stacja II - przejście po równoważni. Dzieci przechodzą po równoważni stopa za stopą, ręce w bok, zeskok do przysiadu.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi