Scenariusz dla dzieci 6-letnich: „Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem”

Scenariusz dla dzieci 6-letnich: „Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem”
3.5
2 oceny
Oceń

Cel ogólny:

 

 • Kształtowanie poczucia przynależności narodowej i postawy patriotycznej

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 

 •  interesuje się historią własnej ojczyzny;
 •  wypowiada się na dany temat (łączenie przyczyny ze skutkiem);
 •  zna ważniejsze budowle, pomniki, postacie Polski oraz Europy; 
 •  odczytuje schematy na obrazkach;
 •  wyodrębniania głoski w nagłosie i wygłosie;
 •  odczytuje wyrazy z poznanych liter;
 •  współpracuje w parze;
 •  bierze czynny udział w zajęciu.

Metody pracy z dziećmi:

 

 • Słowne: rozmowa, objaśnienia i instrukcje;
 • Czynne: zadań stawianych do wykonania;
 • Oglądowe: obserwacja i pokaz;
 • aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss, kinezjologii edukacyjnej, zabawy integracyjne;

Formy organizacyjne: zbiorowa; zespołowa; indywidualna.

Środki dydaktyczne: moneta, muzyka Batii Strauss, ilustracje przedstawiające symbole, zabytki, postacie Polski, Europy,  podpisy do ilustracji, piosenka „Jesteśmy Polką  i Polakiem”, wstążki z bibuły białe i czerwone, dwa kółka – czerwone i białe dla każdego dziecka do przyklejenia na nogi, kij, herby miast i ich cienie, mapa Polski, kolorowy papier, nożyczki, klej, tamburyno.

 

 

Przebieg zajęć:

 

1. Powitanie:

Gdy się dzieci chcą przywitać,
to dzień dobry mówią wszystkim,
uśmiech miły posyłają,
prawą rączką pomachają.

2. Ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej – wykonywanie ruchów naprzemiennych według instrukcji nauczyciela:

 

–  dotknij lewą ręką prawego łokcia i odwrotnie;
–  dotknij lewą ręką prawego ucha i odwrotnie;
–  dotknij lewą ręką prawego kolana i odwrotnie.


3. œ„Orzeł czy reszka?” – zabawa w kole z rymowanką.

Dzieci siedzą w kręgu i recytują wierszyk, podając sobie złotówkę. Osoba, która trzymała monetę, kiedy zakończył się wierszyk, podrzuca ją. Jeśli wypadnie orzeł, nauczyciel wymienia dowolny wyraz (np. Polak, Polska, herb, flaga, góry, Tatry, kraj, symbol, stolica, miasto, syrenka, smok), a dziecko dzieli go na głoski. Jeśli wypadnie reszka, przedszkolak pokazuje dowolne ćwiczenie, a pozostali uczestnicy je powtarzają.

Orzeł czy reszka? (Joanna Wołoch)

 

Pędzi po kole srebrna moneta,
z ręki do ręki szybko ucieka.
Jeśli wyrzucisz reszkę, to wiesz –
 wykonaj ćwiczenie takie, jak chcesz.
Kiedy orzełek na rękę spadnie,
podziel wyraz na głoski ładnie.


4. Zabawa ruchowa do melodii „Epoi tai tai”.

 

5. „Zagadki z Polską związane” - zabawa dydaktyczna wg pomysłu n-la.

Dzielenie na sylaby, wyodrębnianie głoski w nagłosie i wygłosie

- Na czerwonej tarczy, widnieje biały orzeł w koronie.
Kto tego symbolu nie zna, niech ze wstydu zaraz spłonie.
(godło)

- Powiewa ona, gdy wiatr się zerwie
A na niej biel jest i czerwień.
(flaga)

- Herbem tego miasta, jest piękna syrenka
która miecz i tarczę dzierży w swoich rękach.
Od imienia syrenki i rybaka Warsa je nazwano,
I stolicą państwa  polskiego mianowano.
Przez nie rzeka Wisła przepływa,
Zatem jak stolica Polski się nazywa?
( Warszawa),

- Ta szeroka rzeka płynie,
po polskiej krainie.
Niczym błękitny, ostry nóż,
przecina Polskę wzdłuż.
Pędzi od gór wysokich, przez Kraków i stolicę
W niej rybak Wars ujrzał swą ulubienicę.
( Wisła)

Podpowiedź:
Szafirowym blaskiem, woda z niej błysła.
Najdłuższą Polski rzeką, jest ona…
(Wisła)

- Zwie się Mazurek Dąbrowskiego,
Choć Wybicki jest autorem.
Pieśnią jest państwa polskiego
Polski trzecim jest symbolem.
(hymn)

Twoje uwagi i pomysły

Tagi