Scenariusz dla dzieci z edukacji matematycznej - kosmos

Scenariusz dla dzieci z edukacji matematycznej - kosmos
5.0
1 ocena
Oceń

Scenariusz dla dzieci z edukacji matematycznej — kosmos.

Grupa:  5,6 latki

Temat kompleksowy: Kiedy patrzę w niebo

 

Scenariusz może się przydać w Światowy Dzień Kosmosu, który przypada na 21.05

Temat zajęcia: Zabawa dydaktyczna:  „W kosmosie”- orientowanie się na kartce papieru

Cele ogólne:


-zapoznanie z nazwami planet układu słonecznego
- doskonalenie umiejętności liczenia
-orientowanie się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała
-orientowanie się na kartce papieru
-kształtowanie logicznego  myślenia
-uważne słuchanie, kolejne wypowiadanie się, zgodne współdziałanie w grupie
-koncentrowanie uwagi na zdaniu

Cele operacyjne:


Dziecko:
-poznaje określenia: układ słoneczny, orbita, planety, rakieta, kosmonauta,   
-określa i porównuje wygląd planet układu słonecznego
-posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10
-zna budowę swojego ciała, rozpoznaje prawą i lewą stronę, nogę, rękę, itd.,
-wskazuje kierunki na kartce papieru
-uważnie słucha wiersza, poleceń i wykonuje je, cierpliwie czeka na swoją kolej, zgodnie współdziała w grupie
-  korzysta z własnej wyobraźni podczas interpretacji ruchowej
- bierze aktywny udział w zabawach
- koncentruje się  na wykonywanych zadaniach

Metody:

Słowne:
-wiersz
- wypowiedzi dzieci;
- polecenia;
- instrukcje;

Czynne:
-układanie;
-naklejanie
-kolorowanie
-zabawy ruchowe

Oglądowe:
-pokaz

Aktywizujące:
- opowieść  ruchowa

Formy pracy:
- zbiorowa;
- indywidualna;
- grupowa;

Pomoce dydaktyczne: wiersz, plansza z układem słonecznym, planety z papieru, napisy globalne- nazwy planet,cyfry,   arkusz papieru z namalowanymi orbitami, znaczki dla dzieci- rakiety, koperty z elementami do naklejania, klej, kredki, kartki,  magnetofon, płyta CD,

PRZEBIEG ZAJĘCIA
(Dzieci mają oznaczoną  lewą rękę)
    I. Powitanie - dzieci stojąc w kole przekazują sobie księżycowy kamyk- Księżycowy kamyk puszczam w krąg , niechaj wróci do moich rąk.

    II. Wprowadzenie do nowej tematyki- zapoznanie z Układem słonecznym, uświadomienie dzieciom, że ziemia i inne planety układu, krążą wokół słońca po orbitach.
Słuchanie fragmentu wiersza W. Chotomskiej(po zmianach):
„PAN ASTRONOM MÓWI O PLANETACH, z jednoczesnym pokazywaniem ich na tablicy demonstracyjnej.  

Wkoło Słońca biega sobie
osiem planet dużych -
w dzień i w nocy wciąż się kręcą,
stale są w podróży.

Krąży Ziemia, Mars i Jowisz,
Merkury z Neptunem,
Wenus, Saturn, Uran -
wszystkie w jedną stronę.

Osiem planet obok siebie
kręci się bez końca
i choć każda z nich jest inna,
krążą wokół Słońca.


    III. Zabawa dydaktyczna: „Układ słoneczny.”
Na środku dywanu położony arkusz szarego papieru z narysowanymi i ponumerowanymi orbitami, na środku słońce.
- określanie kolorów i wielkości planet
- wykonywanie poleceń, np. połóż planetę Merkury na pierwszej orbicie, Venus na drugiej orbicie, Ziemię na trzeciej orbicie…- posługiwanie się liczebnikami porządkowymi
- przeliczanie planet
-czytanie globalne kolejnych nazw planet  

    IV. Opowieść ruchowa „Lecimy w kosmos” (wg K. Kutyła)
Wybierzemy się teraz w kosmiczną podróż.... zanim wystartujemy musimy najpierw odpowiednio się ubrać, a więc wkładamy kosmiczny kombinezon - najpierw prawa, teraz lewa noga...gotowe?....jeśli tak to ...szuuuu.....zapinamy w naszych kosmicznych kombinezonach suwak...to jednak nie koniec naszej kosmicznej garderoby - nie mamy jeszcze butów, rękawic i kosmicznego hełmu... prawy but, teraz lewy but i gotowe. ..teraz prawa i lewa rękawica i na końcu hełm...

Twoje uwagi i pomysły

Tagi