Scenariusz Dnia Talentów

Scenariusz Dnia Talentów
5.0
3 oceny
Oceń

Scenariusz Dnia Talentów dla dzieci w wieku 3-6 letnich.

Cele ogólne:

 

  • Wspieranie rozwoju inteligencji emocjonalnej dzieci
  • Rozwijanie kompetencji społecznych oraz umiejętności językowych.

 

Cele szczegółowe:

 

  • Dziecko poznaje pojęcia talent, umiejętności, pasje;
  • Dziecko rozumie, że każdy człowiek ma jakiś talent, który można rozwijać, i którym może się dzielić z innymi;
  • Dziecko czerpie radość ze wspólnych zabaw ruchowych, językowych i plastycznych.

Metody pracy:

 

  • słowna;
  • oglądowa

 

Formy pracy:

 

  • zbiorowa
  • indywidualna

 

Środki dydaktyczne:

 

Tekst opowiadania, ilustracje przedstawiające osoby wykonujące różne zawody, arkusze szarego papieru, długi sznurek sznurek, dyplomy, ilustracje przedstawiające zwierzęta.

Przebieg zajęć:

 

1. „Talent ukryty w puzzlach” – wysłuchanie opowiadania czytanego przez nauczycielkę

Twoje uwagi i pomysły

Tagi