Brzechwa dzieciom - dzieci Brzechwie - scenariusz konkursu czytelniczego

Brzechwa dzieciom - dzieci Brzechwie - scenariusz konkursu czytelniczego
Oceń

Wewnątrzprzedszkolny Konkurs Czytelniczy „Brzechwa dzieciom – dzieci Brzechwie”.

Cele konkursu:
- poznanie twórczości Jana Brzechwy,
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
- poznawanie języka literackiego, poszerzanie wiedzy, rozwijanie wyobraźni, mowy, myślenia, uczuć, kształtowanie postaw i rozumienia wartości uniwersalnych,
- pobudzanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola.

Konkurs czytelniczy dla dzieci w wieku przedszkolnym 3 –6 lat.
W konkursie biorą udział wszystkie grupy przedszkolne z podziałem na dzieci młodsze  i starsze. Grupę reprezentuje 3 - osobowa drużyna, która ma prawo porozumiewać się ze pozostałymi dziećmi z swojej grupy. Każda prawidłowa odpowiedź premiowana jest punktem (piłeczka wrzucana do pojemnika).

Przebieg konkursu:
1. Powitanie zebranych gości oraz dzieci:
Witam was serdecznie na konkursie czytelniczym, który odbywa się w naszym przedszkolu po raz pierwszy. Dzisiaj naszym „gościem” jest znany poeta, pan Jan Brzechwa, czarodziej słowa i poeta dziecięcej radości. Jego popularność wśród kilku już pokoleń jest niezwykła. Świadczą o tym nakłady wciąż wznawianych książek, ale także setki listów, które J. Brzechwa otrzymywał    od dzieci. Nie tylko my, ale również nasi rodzice i dziadkowie wiedzą, że nad rzeczką opodal krzaczka, mieszkała Kaczka Dziwaczka, że na tapczanie siedział leń, a w kącie stała Samochwała i że to wszystko, to są rzeczy niesłychane...
Pan Jan Brzechwa tak naprawdę nazywał się Jan Lesman. Uczył się bardzo dobrze, bardzo lubił czytać, a najbardziej to lubił czytać razem z tatusiem wiersze. Lubił też pisać, a pisał bardzo ładnie – piękne kształtne i równe litery. Mamusia  i tatuś żartowali sobie z niego, że powinien zostać pisarzem. Był wesoły, psotny i czasami dokuczał swojej siostrze – ciągnął ją za warkocze. Swój pierwszy wiersz napisał gdy był jeszcze mały. Był to wiersz o siostrze. Siostra nie chciał żeby ten wiersz ktoś przeczytał i zapłaciła mu 50 kopiejek. To właśnie były pierwsze pieniądze jakie zarobił. Kupił sobie za nie 10 ciasteczek i nowe pióro. Potem pisał coraz więcej wierszy. Gdy dorósł pokazał swoje wiersze znanemu wtedy poeci, ale mu się nie spodobały, kazał je spalić i zacząć pisać od nowa. Za jego porada Jan Lesman podpisywać zaczął swoje utwory jako Jan Brzechwa i już do końca życia został Janem Brzechwą.


2. Montaż słowno – muzyczny w wykonaniu dzieci z grupy 4 i 6 – letniej – recytacja wybranych utworów J. Brzechwy; śpiewanie piosenek na podstawie wierszy poety.


3. Konkurs czytelniczy ze znajomości wierszy Brzechwy.


4. Zabawa integracyjna „Czy chudzi, czy grubi” aut. B.Wapińska.


5. Wyłonienie przez komisję zwycięzców – wręczenie grupom biorącym udział dyplomów i nagród.

6. Podziękowanie zaproszonym gościom za udział w komisji, dzieciom za aktywny udział, nauczycielom za przygotowanie dzieci do konkursu. Zaproszenie do udziału  w konkursie czytelniczym w przyszłym roku. Wspólne pożegnanie się piosenką „Na wyspach Bergamutach...”

Pytania tekstowe i zadania konkursowe ze znajomości treści wierszy Jana Brzechwy:

1. Każda drużyna otrzymuje na tacy kilka owoców i warzyw (np. jabłko, cytryna, marchew, cebula, seler)

Zadanie dla dzieci młodszych: Proszę nazwać owoce i warzywa oraz wybrać te, które pasują do wiersza „Na straganie”

Zadanie dla dzieci starszych: Proszę nazwać owoce i warzywa oraz wybrać te, które nie pasują do wiersza „Na straganie”.

2. Proszę odpowiedzieć na pytanie:

Dzieci młodsze:
Drużyna nr 1: Gdzie wybierała się sójka:
a) do przedszkola
b) za morze

Drużyna nr 2: Co sójka kupowała w mieście Lodzi:
a) bluzkę
b) jajka

Drużyna nr 3:Ile dzieci miała sójka w Szczecinie:
a) milion
b) dwoje

Drużyna nr 4: Czy sójka poleciała za morze?
a) tak
b) nie

Dzieci starsze:
Drużyna nr 1: Gdzie wybierała się sójka:
a) do przedszkola
b) do miasta
c) za morze
d) do kawiarni

Twoje uwagi i pomysły

Dodane komentarze (1)

Tagi