Scenariusz sytuacji edukacyjnej w grupie dzieci 4, 5, 6 letnich

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Scenariusz sytuacji edukacyjnej w grupie dzieci 4, 5, 6 letnich
2.0
2 oceny
Oceń
{

SCENARIUSZ SYTUACJI EDUKACYJNEJ PRZEPROWADZONEJ W GRUPIE III DZIECI 4-5-6-LETNICH

TEMAT: „Jesienią”

CEL OGÓLNY: Rozwijanie umiejętności dostrzegania zmian w przyrodzie zachodzących jesienią.

CELE OPERACYJNE - Dziecko:

  • nazywa przynajmniej 3 drzewa spośród 4: kasztanowiec, klon dąb, jarzębina w oparciu o obserwację liści – dz. 4-5-letnie;
  • nazywa części liścia (blaszka, nerwy, ogonek) - dz. 6-letnie;
  • porusza się swobodnie przy muzyce;

 
METODY:

  • czynne: zadań stawianych do wykonania, samodzielnych doświadczeń,
  • słowne: rozmowa, objaśnienie

                  
FORMY: praca z całą grupą

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: liście i owoce kasztanowca, klonu, dębu, jarzębiny, gałązki, zasuszone kwiatostany, plastelina, zapałki, patyczki, tace, lupy, napisy, nagranie magnetofonowe

PRZEBIEG:


1. Zabawy integracyjne – „Stonoga”, „Samolot”.

2. Podanie celu zajęcia, przypomnienie zasad panujących w grupie.

3. „Jesienne liście” – na tacy zgromadzone są liście (kasztanowca, jarzębiny, klonu, dębu).
Dzieci wybierają liść spośród zgromadzonych na tacy, obserwują liść przez lupę, badają przez dotyk, węch; przeliczają liście, swobodnie wypowiadają się zainspirowane obserwacją liści.

4. „Mój liść jest…” – rundka – dokończenie zdania;
nazywanie liści (kasztanowca, jarzębiny, klonu, dębu) – dz. 4-5-letnie;
wskazywanie i nazywanie części liścia (blaszka, nerwy, ogonek), próby odczytania podpisów – blaszka, nerwy, ogonek – dz. 6-letnie

5. „Jestem liściem…” – ekspresja ruchowa przy muzyce – dzieci poruszają się przy muzyce według własnej inwencji

6. „Jesienne kompozycje” – dzieci oglądają materiał przyrodniczy i plastyczny zgromadzony w sali (liście, kasztany, jarzębina, żołędzie, orzechy, zasuszone kwiatostany, gałązki; plastelina, zapałki), manipulują materiałem. Wybierają materiał, z którego wykonają kompozycję (płaską lub przestrzenną - według pomysłów dzieci), decydują, czy będą pracować samodzielnie, czy w parze z kolegą. Dokonują wyboru miejsca pracy, oznaczają miejsce pracy wizytówką i samodzielnie lub w parze tworzą kompozycję – układają materiał przyrodniczy na tacy według własnych pomysłów.

7. Ewaluacja – rozmowa z dziećmi na temat tego, co było dla nich łatwe, trudne, szczególnie atrakcyjne, itp.

Opracowała: Agata Więcek

Pliki do pobrania

Twoje uwagi i pomysły

Tagi