Kino w łazience - scenariusz teatrzyku lalek

Kino w łazience - scenariusz teatrzyku lalek
Oceń

"Kino w łazience" - teatrzyk lalek.

Cel główny:
- kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych, uświadomienie dzieciom konieczności systematycznego dbania o zęby;
- rozwijanie umiejętności komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny,
- stwarzanie sytuacji doskonalących pamięć, umiejętność skupienia uwagi,
- pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego ,,ja”.
 
Cele operacyjne - dziecko:
- współdziała w grupie,
- potrafi słuchać,
- wie, że trzeba systematycznie dbać o zęby,
- wie, dlaczego trzeba myć zęby,
- zna przybory służące do mycia zębów,
- wie, kiedy trzeba myć zęby,
- potrafi prowadzić dialog,
- reaguje na rytm i nastrój muzyki,
- posługuje się lalką teatralną,
- potrafi ożywić lalkę teatralną,
- odgrywa rolę,
- przestrzega zawartych umów,
- czerpie radość z tańca i śpiewu,
- reaguje na polecenia.

Forma:
- praca z całą grupą

Metody:

- czynna- zadań stawianych do wykonania,
- słowna- wypowiedzi, teatrzyk lalek,
- oglądowa- pokaz, obserwacja

Środki dydaktyczne:

Pomoce - ilustracje: kubki, szczotki, lustro, umywalka,
Scenografia - kurtyna, scenka,
Rekwizyty - opaski dla każdego dziecka: kubki, szczoteczki,
Lalki teatralne - kubek, szczotka, pasta,

Osoby:
szczotka, pasta, kubek, chór: szczotki, kubeczki.

Przebieg:
1. Chór śpiewa piosenkę "Szczotka pasta".

I. Szczotka, pasta, kubek ciepła woda,
Tak się zaczyna nasza przygoda,
Myję zęby, bo wiem dobrze o tym
Kto ich nie myje ten ma kłopoty.

Ref. Szczotko, szczotko, hej szczoteczko o, o, o
Kręć się, krę się, kręć w kółeczko o, o, o
W lewo,  w prawo, w prawo, w lewo o, o, o
Po jedzeniu, kręć się żwawo o, o, o
Bo to bardzo ważna rzecz żeby zdrowe zęby mieć.

2. Za scenką teatralną znajdują się: szczotka, pasta, kubek.

Szczotka:
Jestem szczotka.

Tuba:
Jestem tuba.

Szczotka:
Pani tuba jest za gruba.

Tuba:
Jestem gruba, ale schudnę.
Bo to wcale nie jest trudne.

(tuba wyciska pastę na szczotkę)

Szczotka:
Buzia sama się otwiera,
Mycie zębów będzie teraz.
Będę myła zęby póty,
Aż umyję w dwie minuty!

Kubek:
Teraz pora na mój występ,
Dam ci trochę wody czystej.
Wypłucz buzię, umyj szczotkę
I piosenki zanuć zwrotkę.

3. Dzieci - szczoteczki i kubki - śpiewają piosenkę na melodię "Szła dzieweczka" - tańczą w parach przy akompaniamencie pianina.

Szła szczoteczka do kubeczka, do kubeczka szła.
I cieszyła się wraz ze mną jak piosenka ta.
Kto zawsze, kto zawsze o zęby dba,
Ten uśmiech wesoły na twarzy ma!

4. Piosenka "Trzeba, trzeba rano" – wszystkie dzieci.
    
I. Trzeba, trzeba rano umyć zęby całe
żeby nie bolały, żeby były białe.

Ref. Kto zawsze, kto zawsze o żeby dba
Ten uśmiech wesoły na twarzy ma.

II. Trzeba po obiedzie umyć żeby całe
Żeby nie bolały, żeby były białe.

Ref. j. w.

III. Trzeba po kolacji umyć żeby całe
Żeby nie bolały, żeby były białe.

Ref. j. w.

5. Przedstawienie dzieci biorących udział w teatrzyku.

6. Wypowiedzi dzieci na temat teatrzyku.

7. Wspólne zaśpiewanie piosenki pt. "Szczotka pasta".

8. Zakończenie- podziękowanie dzieciom za udaną zabawę.

Autor: Alina Napierała

Twoje uwagi i pomysły

Tagi