Scenariusz uroczystości na 11 listopada

Scenariusz uroczystości na 11 listopada
Oceń

W dniu 11 listopada obchodzimy święto niepodległości. W 1918 r. Polska po 123 latach wróciła na mapy Europy. Scenariusz uroczystości dla dzieci 4 letnich pozwala lepiej poznać to ważne święto.

Temat:

„ 11 Listopada zapamiętamy już na zawsze” .

Podstawa programowa:

 

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka,

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka,

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka,

 

Cele główne:

 


•    Rozwijanie , kształtowanie  zdolności muzycznych .
•    Rozwijanie i rozumienie sfery emocjonalnej.
•    Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny i państwa .
•    Doskonalenie pamięci słuchowej.

 

Cele operacyjne : Dziecko :


•    wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia ,
•    wyraża szacunek wobec  osób starszych ,
•    odczuwa swoją przynależność do rodziny, państwa
•    recytuje wierszyki ,
•    rozwija wyobraźnię muzyczną,
•    śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem,
•    muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; 

 

Metody:


•    podająca
•    słowna
•    czynna

 

Formy :

 


•    grupowa
z dominacją działalności artystycznej

Środki dydaktyczne :


biało czerwone wianki, biało czerwone flagi, godło, muzyka wojenna, duża flaga Polski

1. Powitanie :

Witamy wszystkich gości.
Dzisiaj święto Polski Dzień Niepodległości.
Cofnijmy się w czasie, przypomnijmy sobie,
jak to kiedyś było co się wydarzyło.

2. 11 Listopada – Piosenka  z repertuaru Zozi

3. Bitwa trwała lata całe, obcy żołnierz krążył wkoło
wtedy nasza piękną Polskę na trzy części podzielono.

4. Krótka pantonima do piosenki rytmicznej – nostalgicznej  – rozebranie Polski na trzy części. ( trzy osoby – rozbiorcy , szarpią Polskę ( dziewczynkę która ma na głowie wianek, trzyma flagę polski oraz godło , następnie obchodzą ją dookoła i zabierają symbole Polski na trzy części – Polska siada na środku ze spuszczoną głową)

5. I zniknęła Polska z mapy aż na 130 lat,
do dnia kiedy o jej wolność walczył dzielnie pradziad nasz.

6.Piosenka  „Moja Ojczyzna”  - po piosence chłopiec i dziewczynka ubiera Polskę w godło, wianek oraz flagę)

7. Na mapę wróciła Polska ocalona a każdy przedszkolak wtedy głośno wołał:

8. Wiersz : „ Kto Ty jesteś ? Polak Mały.”

9. Krótkie pytania :
- jaki kolor ma flaga Polski
- jaki ptak jest na godle Polski

10. Wspólne odśpiewanie Hymnu Polski

opracowała:

mgr Joanna Sobel

Twoje uwagi i pomysły

Tagi