Scenariusz uroczystości odzyskania przez Polskę niepodległości

Scenariusz uroczystości odzyskania przez Polskę niepodległości
3.0
2 oceny
Oceń

Miejsce uroczystości: Rynek Miejski

Cel ogólny: kształtowanie w dzieciach poczucia patriotyzmu i przynależności do społeczeństwa.

Cele szczegółowe:

Dzieci:

 

  • zachowują się odpowiednio do powagi uroczystości,
  • śpiewają utwory patriotyczne,
  • tańczą tańce ludowe,
  • deklamują wiersze o tematyce patriotycznej.

Metody pracy: występ artystyczny

Formy pracy: zbiorowa

Pomoce: flaga biało-czerwona, róże w kolorach białe i czerwone, odświętne stroje dzieci, wstęgi z nazwami zaborców, korona i kaganiec dla Polski, nagrania utworów na CD

 

 

Przebieg uroczystości:

 

Na scenie dzieci odświętnie ubrane. Każde trzyma w ręku białą lub czerwoną różę. Dzieci po swojej deklamacji wkładają swój kwiat do wazonów stojących na przedzie. Powiewa biało-czerwona flaga.

Prowadzący uroczystość: (można zaangażować rodzica/rodziców, by byli prowadzącymi uroczystość)

Witam szanownych gości
W tym szczególnym dla Polaków dniu
W dzień Niepodległości
Cieszmy się, że jesteście z nami.
Dla Was i poległych teraz zatańczymy i zaśpiewamy.
Zatem poloneza czas zacząć…

POLONEZ W WYKONANIU GRUPY VI

Prowadzący uroczystość:

 

Wiedział Mickiewicz, jak pokrzepić ludzkie serca,
Gdy w garbach swych trzymał nas zaborca.
Polska straciła swą niepodległość, zniknęła z mapy Europy
Ale wiara, ufność i chęć wolności tkwiła w sercach dzielnych Polaków.
Przelewali swą krew niewinną dla kraju ojczystego,
Aby każdy z nas mógł powiedzieć jestem wolny, przyjacielu, kolego.
Oczywistym się zdaje, gdy mówimy o swym kraju
Polska- to taka kraina,
która się w sercu zaczyna.
Potem jest w myślach blisko,
w pięknej ziemi nad Wisłą.
Jej ścieżkami chodzimy,
budujemy, bronimy.
Polska - Ojczyzna...
Kraina, która się w sercu zaczyna…

Witamy wszystkich gości.
Dzisiaj święto Polski-                  
Dzień Niepodległości.

Czcimy pamięć tamtych dni
Pokłon im składamy                    
I w hołdzie wolności
Hymn Polski śpiewamy.

KOMENDA: BACZNOŚĆ, DO HYMNU,
PO HYMNIE, SPOCZNIJ  HYMN POLSKI

Dzisiaj wielka jest rocznica
Jedenasty listopada                                   
Tym, co zmarli za Ojczyznę              
Hołd dziś cała Polska składa

Im to  bowiem zawdzięczamy
Wolność, mowę Polską w szkole,
To, że tylko z ksiąg historii                            
Poznajemy dziś niewolę.
I my przedszkolaki o tym pamiętamy
I dlatego dzisiaj się tu spotykamy.

Uroczyście biją dzwony,
W mieście flagi rozwinięto,
I me serce się raduje,                                         
Że obchodzę Polski święto.

Polsko kochana, dziś święto Twoje,
Dlatego właśnie ze sztandarem stoję.                    
W hołdzie żołnierzom, w hołdzie wolności,
W hołdzie poczucia ludzkiej godności.

Biało-czerwona flaga powiewa,

Twoje uwagi i pomysły

Tagi