Scenariusz uroczystości w przedszkolu z okazji Światowego Dnia Ziemi

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Scenariusz uroczystości w przedszkolu z okazji Światowego Dnia Ziemi
Oceń
{

Cele ogólne:

 

 • uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw grożących życiu ludzi spowodowanych zanieczyszczeniem i dewastacją najbliższego środowiska przyrodniczego,
 • zwrócenie uwagi dzieci na problem ochrony środowiska przez używanie wielorazowych opakowań (materiałowe siatki na zakupy, butelki wielorazowego użytku itp.),
 • poinformowanie dzieci o ogólnoświatowym Dniu Ziemi,
 • tworzenie atmosfery zadowolenia i radości z dobrze wykonanego zadania,
 • kształtowanie współodpowiedzialności za stan najbliższego środowiska.
 • poznanie przez dzieci niektórych problemów ekologicznych występujących w najbliższym środowisku,
 • postrzeganie i zdolność oceny określonych zachowań ludzkich wobec najbliższego środowiska,
 • kształtowanie wrażliwości dziecka na otaczające je środowisko,
 • kształtowanie współodpowiedzialności za stan najbliższego środowiska,
 • zachęcanie dzieci do dbania o Ziemię na co dzień, poprzez wykształcanie codziennych nawyków proekologicznych,
 • promowanie zachowań proekologicznych w środowisku lokalnym.

Metoda: podająca, problemowa, aktywizująca, praktyczna

 

Forma: zbiorowa, indywidualna

 

Środki dydaktyczne: fotografie, ilustracje przedstawiające środowisko przyrodnicze „zdrowe" oraz zanieczyszczone, koperty z zadaniami, list od Planety Ziemi, prezentacja multimedialna dla dzieci dot. Ziemi, prace plastyczne (plakaty), ekologiczne stroje, nagrody (plansze edukacyjne), legitymacje LOP.


Przebieg uroczystości:

1. Powitanie wszystkich gości.

 

2. Przeczytanie listu od Planety Ziemi.

Witam Was dzieciaki i witam też wszystkich dorosłych; to ja, Wasza Planeta Ziemia!

Piszę do was list, bo chciałam się z wami zaprzyjaźnić. Mam już wielu przyjaciół, ale bardzo chciałabym mieć jaszcze więcej. Pragnę mieć takich przyjaciół, którzy będą o mnie dbali, a ja wtedy bardzo się za to odwdzięczę.


Mój prawdziwy przyjaciel dbając o mnie używa benzyny bezołowiowej, sadzi różne rośliny, bo produkują one tlen, nie spala śmieci szczególnie plastikowych, montuje filtry na kominach, jeździ pojazdami ekologicznymi.


Ja za to odwdzięczę się pięknymi łąkami kolorowych kwiatów, czystym powietrzem, wspaniałymi lasami, czystymi rzekami. Abyście żyli w pięknych i zdrowych miejscach. Mam wielu wrogów, którzy zaśmiecają i wycinają lasy. Lasy to moje zielone płuca, a rośliny produkują tlen potrzebny wszystkim do życia.


Wydzielane przez różne fabryki dymy powodują kwaśne deszcze, które niszczą rośliny i lasy. Ludzie zanieczyszczają też wodę w rzekach i jeziorach. Dlatego proszę moich przyjaciół o pomoc w walce z moimi bezmyślnymi wrogami!!!


A czy wy, Mali przyrodnicy potraficie o mnie dbać? (dzieci odpowiadają TAK)


Dzisiaj czekają na was specjalne zadania. Czy macie je ochotę rozwiązać? (dzieci odpowiadają TAK)


To wspaniale, bo dla każdej grupy, czeka nagroda niespodzianka.

WASZA PLANETA ZIEMIA

 

 

3. Zadania Planety Ziemi:

ZADANIE PIERWSZE: UWAŻNIE SŁUCHAJ
Zapraszam Was drogie dzieci i wszystkich dorosłych do obejrzenia filmu o ludziach, którzy pomagają przyrodzie oraz o łobuzach, którzy niszczą wszystko to co jest piękne.
Tylko uważnie słuchajcie.
(prezentacja multimedialna)


ZADANIE DRUGIE: POMYŚL I ODPOWIEDŹ
Pytania dla dzieci młodszych (z grupy 3- i 4-latków)

1/ Bawiliście się w parku zjadaliście cukierki, co trzeba zrobić z papierkiem po cukierku:
- rzucić na trawę,
- wrzucić do kosza na śmieci.
2/ Czy można łamać gałęzie drzew?
3/ Co trzeba zrobić, kiedy z kranu kapie woda?
4/ Czy to prawda czy nieprawda: W lesie nie wolno krzyczeć, bo można wystraszyć zwierzęta?
5/ Co robimy, kiedy wychodzimy z pokoju:
- wyłączamy światło,
- zostawiamy zapalona lampę.
6/ Jaka pora roku właśnie się zaczyna?
7/ Jaka pora roku właśnie się kończy: lato czy zima?

Twoje uwagi i pomysły

Tagi