W królestwie bajek - scenariusz uroczystości z okazji karnawału

W królestwie bajek - scenariusz uroczystości z okazji karnawału
Oceń

"W królestwie bajek"

MIEJSCE: korytarz, sala średniaków oraz starszaków

UCZESTNICY: dzieci oraz wszyscy pracownicy Przedszkola w Szczodrzykowie

PRACE PRZYGOTOWAWCZE:
- przygotowanie dekoracji, wystrój sal,
- przygotowanie kotylionów,
- przygotowanie losów do loterii fantowej,
- ustalenie z panią rytmiczną prezentowanych zabaw,
- powiadomienie pana kamerzysty.

CELE OGÓLNE:
- stworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci,
- rozwijanie wyobraźni,
- nabywanie umiejętności współpracy w zespole,
- nabywanie umiejętności odgadywania tytułów bajek na podstawie kilku 
  podanych haseł, rekwizytów,
- doskonalenie umiejętności wczuwania się w rytm muzyki,
- doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej – rozpoznawanie znaczków.

METODY: pedagogiki zabawy, stawiania problemów otwartych.

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI:

1. Powitanie przez prowadzącą wszystkich uczestników baliku i zaproszenie do wspólnej zabawy.

2. Przejście przez „BAJKOWE WROTA” -  aby przejść przez te wrota należy wymyślić zaklęcie, które otworzy wrota do Królestwa Bajek.

3. Przed nami jeszcze daleka droga do Królestwa Bajek, dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie podróż samolotem.  Każdy, kto chce lecieć samolotem musi posiadać bilet – ROZDANIE KOTYLIONÓW.  
                                                                                  
4. Zabawa „SAMOLOT” wg pedagogiki zabawy

5. Po wylądowaniu sprawdzamy, czy wszyscy są cali i zdrowi. Nauczycielka wymienia część ciała, a zadaniem dzieci jest pokazanie tej części ciała.
- ręce (machamy),
- nogi (tupiemy),
- głowy (potrząsamy),
- biodra (kręcimy).

6. Zabawa w detektywów i odnalezienie swojej kotylionowej pary. DEFILADA BAJKOWYCH POSTACI. KOTYLIONOWY TANIEC.

7. Podróż BAJKOWYM POCIĄGIEM – śpiewamy piosenkę „Jedzie pociąg z daleka…”. Na każdej stacji nauczycielka czyta fragment bajki, a dzieci odgadują tytuł bajki.

8. Zabawa BAJKOWE SKOJARZENIA. Nauczycielka pokazuje pewne rekwizyty charakterystyczne dla danej bajki, a dzieci na podstawie tych rekwizytów odgadują tytuł bajki.

9. Taniec z krzesłami – reagowanie na przerwę w muzyce. Gdy muzyka milknie, dzieci muszą spocząć na krześle, ale za każdym razem jest o jedno krzesło mniej niż dzieci.

10. LOTERIA FANTOWA – dzieci otrzymują losy, siadają wokoło magicznej skrzyni. Ze skrzyni nauczycielka wyjmuje pierwszego fanta i pokazuje jego symbol. Dziecko, które posiada identyczny symbol zgłasza się po nagrodę i losuje kolejny fant.

11. Zaproszenie na BAJKOWĄ UCZTĘ.

12. Udział w zabawie tanecznej przy akompaniamencie keyboardu – BAL W KRÓLESTWIE BAJEK.

Autor: mgr Magdalena Czapkiewicz

Twoje uwagi i pomysły

Tagi