Scenariusz uroczystości z okazji odzyskania Niepodległości przez Polskę

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Scenariusz uroczystości z okazji odzyskania Niepodległości przez Polskę
Oceń
{

Cele:

 

  • kształcenie postawy szacunku do historii naszego kraju, symboli narodowych,
  • kształcenie postawy właściwego zachowania się podczas uroczystości,
  • ukazanie doniosłego momentu odzyskania niepodległości,
    uwrażliwienie na piękno poezji i pieśni patriotycznej,
  • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej,
  • śpiewanie hymnu narodowego – zachowanie właściwej postawy, wzbogacenie słownictwa czynnego

 

 

Wstęp:

 

Kochać flagę,
Kochać godło,
Polskę czcić.
Kolor biały i czerwony,
To są Polski dwa kolory,
Żeby Polskę godnie czcić ,
To Polakiem trzeba być.

 

 

Nic nie jest nam dane raz na zawsze, dotyczy to także wolności. Wolność trzeba ciągle zdobywać, ciągle  o nią walczyć – mówił nasz Wielki Rodak Jan Paweł II . Pomni tych słów a także historii naszego kraju dokładamy starań, by każdy kolejny dzień był świadectwem naszej troski o Ojczyznę.


Niepodległość to niezależność jednego państwa od innych państw. Polska nie zawsze była krajem niepodległym. Ponad 200 lat temu sąsiedzi Polski – Rosja, Prusy i Austria – podzielili pomiędzy siebie jej ziemie. Nasze państwo było zbyt słabe, aby się obronić. Na prawie 123 lata zostało wykreślone z mapy Europy, a Polacy stali się poddanymi innych państw.


Okres ten nazywamy zaborami.  Polacy nie mogli się pogodzić z utratą wolności, dlatego w różny sposób walczyli o swoją niepodległość: organizowali powstania zbrojne, bronili polskiej mowy, pamiętali o bohaterach narodowych. 11- go listopada 1918 roku – dzięki Legionom Polskim Józefa Piłsudskiego – Polska znów stała się wolnym krajem.
Na pamiątkę tego wydarzenia 11- go listopada obchodzimy Święto Niepodległości.

 

 

1. Powitanie - wiersz:

 

Witamy wszystkich gości.
Dzisiaj święto Polski
-Dzień Niepodległości.
Dzisiaj wielka jest rocznica
Jedenasty Listopada
Tym co padli za Ojczyznę
Hołd wdzięczności Polska składa
Im to bowiem zawdzięczamy wolność- polską mowę
Czcimy pamięć tamtych dni pokłon im składamy i w hołdzie
Wolności Hymn Polski śpiewamy.

 

 

Proszę o powstanie
Baczność - do hymnu
Po hymnie - spocznij

 

 

2. Wiersz pt. „Barwy ojczyste” Czesława Janczarskiego:

 

Powiewa flaga,
gdy wiatr się zerwie.
A na tej fladze
biel jest i czerwień

Czerwień - to miłość,
biel – serce czyste….
Piękne są nasze
barwy ojczyste.

 

 

3. Data 11 listopada 1918 roku jest jedną z najważniejszych w historii naszej ojczyzny. Po wieloletniej niewoli Polska odzyskała niepodległość, czyli wolność. Dzięki bohaterstwu polskich żołnierzy, którzy wywalczyli wolność dla naszej Ojczyzny, dzisiaj możemy radośnie spędzać czas w przedszkolu.

 

 

4. Wiersz pt. : „11 Listopada” Marcina Brykczyńskiego oraz wiersz pt. „Jesteśmy Polakami”:

 

W historii Polski, tak się składa,
był kiedyś ponad wiek niewoli.
Jedenastego listopada
nasz kraj z niewoli się wyzwolił.

I wtedy myśl powstała taka,
by przez szacunek dla przeszłości
ten dzień na zawsze dla Polaka
pozostał Dniem Niepodległości.

 

 

„Jesteśmy Polakami”

 

My jesteśmy Polakami,
naszym godłem Orzeł Biały
 a stolicą jest Warszawa
znać jej nazwe ważna sprawa.

Nauczyłem się w przedszkolu
rzecz to bardzo oczywista
dać o wszystko dookoła
bo ojczyzna jest mi bliska.

My jesteśmy Polakami
nasze Tatry są górami,
a królową rzek jest Wisła
Polska to nasza Ojczyzna.


5. Piosenka „Jestem Polakiem”:

 

Jesteśmy Polką i Polakiem

Twoje uwagi i pomysły

Tagi