Scenariusz warsztatów teatralnych

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Scenariusz warsztatów teatralnych
5.0
1 ocena
Oceń
{

Wykonujemy kukiełki z drewnianych łyżek. Jesteśmy widzami przedstawienia przygotowanego przez rodziców „Kłopoty Łyżki” B. Lewandowskiej – z wykorzystaniem wykonanych przez nas kukiełek. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, współpracy na odcinku rodzic-dziecko.

Cele operacyjne - dziecko:

  • Zna historię teatru;
  • Zna różne rodzaje lalek teatralnych;
  • Potrafi z drewnianej łyżki wykonać kukiełkę;
  • Tańczy „Czardasza”;
  • Z uwagą śledzi treść przedstawienia;
  • Wypowiada się na temat przedstawienia budując zdania poprawne pod względem gramatycznym;


Środki dydaktyczne:  
kawałki materiału, bibuła, papier samoprzylepny, włóczka, stół, kubki, talerzyki, drewniane łyżki, różnego rodzaju lalki teatralne (pacynki, kukiełki lizakowe, palcówki, marionetki, kukiełki drewniane, „cienie”), nagranie „Czardasz, krzesła, tekst do inscenizacji, „Pentliczek” nr 12 / 1993, nagranie muzyki relaksacyjnej.

Przebieg:
1. Przywitanie rodziców, dzieci i nauczycieli zabawą z pedagogiki zabawy: „Uścisk dłoni” – stojąc po obwodzie koła kolejno wsuwamy swoje dłonie w dłonie osoby stojącej po naszej prawej stronie, patrzymy tej osobie w oczy i mówimy miłe słowo na powitanie.

2. Podanie celu spotkania, przedstawienie propozycji jego przebiegu.

3. Opowiadanie o początkach teatru na podstawie tekstu A. Budek („Pentliczek” s. 5).

4. „Czarodziejski worek” – rozpoznawanie za pomocą dotyku lalek teatralnych – próby określenia ich nazwy. Omówienie budowy i wykorzystania poszczególnych lalek.

5. Propozycja wykonania lalki z łyżki drewnianej – wspólna praca dzieci i mam. Wykonywanie z towarzyszenie muzyki relaksacyjnej.

6. Taniec „Czardasz” (element ekspresji muzyczno–ruchowej wg B.Strauss) z wykorzy -staniem wykonanych kukiełek.

7. Prezentacja przedstawienia przez mamy.

8. Omówienie treści przedstawienia. Wyciągnięcie wniosków.

9. Pożegnanie rodziców, dzieci i nauczycieli.

Autor: Lucyna Kinder

Twoje uwagi i pomysły

Dodane komentarze (1)

Tagi