Scenariusz z języka angielskiego Colours

Scenariusz z języka angielskiego Colours
3.5
6 ocen
Oceń

 

TEMAT: "COLOURS" - utrwalanie słownictwa.

GRUPA: 3-4-latki

CZAS: 25 min

CELE:

- wprowadzenie piosenki "Make a circle"

- utrwalanie nazw kolorów: red, pink, yellow, purple, green, blue;

- utrwalanie struktury "What colour is it?"

- wprowadzenie struktury “What colour is missing?”;

POMOCE: piosenka z kanału internetowego Super Simple Song "Make a circle", kolorowe kółka, kolorowe kartoniki dla każdego dziecka, naklejki .

PRZEBIEG:

1. Powitanie "Hello!"

Nauczycielka wita się z każdym dzieckiem mówiąc np: "Hello Kasia!", dzieci odpowiadają "Hello!"

2. Rozgrzewka językowa przy piosence  "Make a circle" z naśladowniem:

Make a circle big, big, big, small, small, small, big, big, big,

Make a circle small, small, hello, hello, hello!

Make a circle round and round, round and round, round and round,

Make a circle round and round, hello, hello, hello!

Make a circle up, up, up, down, down, down, up, up, up

Make a circle down, down, down,

And now sit down.

Dzieci powtarzają słowa piosenki i naśladują ruchy nauczycielki, następnie próbują śpiewać piosenkę z naśladowaniem razem z nauczycielką.

3. Zabawa „What colour is it?” - przypomnienie słownictwa

Nauczycielka pokazuje kolorowe kółka i wypowiada nazwy kolorów, dzieci powtarzają. Następnie nauczycielka podnosi kolejno kolorowe kółka i pyta: „What colour is it?”. Dzieci odpowiadają.

4. „What colour is missing?” - zabawa dydaktyczna z utrwalaniem słownictwa.

Nauczycielka rozkłada kolorowe koła na dywanie i prosi dzieci o zamknięcie oczu: “Close your eyes”. Następnie chowa jeden z kolorów, prosi o otworzenie oczu: „Open your eyes" i pyta „What colour is missing?”. Zadaniem dzieci jest odgadnięcie jakiego koloru brakuje.

5. "Colours stand up" - zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa z utrwalaniem słownictwa.

Dzieci siedzą w kole. Nauczyciel rozdaje wszystkim kolorowe kartoniki. Następnie włącza rytmiczną muzykę, w czasie muzyki dzieci podają sobie wcześniej rozdane karteczki. Gdy ucichnie muzyka uczestnicy przestają podawać sobie karteczkia  nauczyciel mówi polecenie, np: "Red stand up", "Blu and yellow stand up". Osoby, które trzymają karteczki z wypowiedzianymi kolorami muszą wstać.

6. Zabawa na pożegnanie "Lets rest!"

Nauczycielka mówi i pokazuje co należy zrobić: "Let's rest!", "Lay down on the carpet", "Close your eyes", "Sleep". Nauczycielka cichym i spokojnym głosem informuje, że za chwilę będzie budzić dzieci, dotykając każdego i mówiąc "Wake up!", następnie chodzi między dziećmi, przykleja każdemu naklejkę-nagrodę i mówi "wake up". Dziecko, które zostało "zbudzone" siada na dywanie. Kiedy wszyscy już siedzą na dywanie, nauczycielka mówi: "Thank you, bye, bye!".

 

Opracowała: Urszula Bazyluk

Twoje uwagi i pomysły

Tagi