Scenariusz z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci 6-letnich

Scenariusz z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci 6-letnich
4.4
5 ocen
Oceń

Temat: Energię oszczędzamy - o środowisko i klimat dbamy

 

Cel główny:

 

 • poszerzanie wiadomości o źródłach energii, sposobach jej wykorzystania oraz sposobach jej oszczędzania.

Cele operacyjne:

Dziecko:

 

 • wyjaśnia czym jest energia elektryczna i skąd ją czerpiemy,
 • wymienia urządzenia, które wymagają użycia energii, wie jak bezpiecznie z nich korzystać,
 • wymienia najważniejsze źródła energii; wskazuje wiatr, wodę i słońce jako źródła energii przyjazne środowisku i klimatowi,
 • wyjaśnia jakie konsekwencje dla przyrody ma nadmiernie zużycie paliw kopalnych,                                       
 • rozumie potrzebę oszczędzania energii elektrycznej,
 • zna praktyczne sposoby oszczędzania energii, prezentuje zachowania energooszczędne,
 • czuje się współodpowiedzialne za stan środowiska naturalnego.

Formy:

 

 • praca z całą grupą
 • praca indywidualna

Metody:

 

 • słowna (pogadanka)
 • problemowa („burza mózgów”)
 • pokazowa (prezentacja multimedialna)
 • praktycznego działania

Środki dydaktyczne:

tamburyno, prezentacja multimedialna, biały talerzyk, świeczka, zapałki, nagranie odgłosów deszczu, gazety, karteczki, flamastry, dwustronna taśma klejąca.


Przebieg zajęć:

1. „Iskierka przyjaźni" - zabawa integracyjna. Dzieci stoją w kręgu trzymając się za ręce. Prowadzący mówi: „Iskierkę przyjaźni puszczam w krąg, niech powróci do mych rąk" i lekko ściska dłoń stojącego po prawej stronie dziecka. Dziecko przekazuje „iskierkę” dalej.

2. Zagadka słowna: „Co to jest?”

Płynie do wsi i do miasta,
do kuchenki, do żelazka.
Jeśli płynie, to w przewodach,
lecz to wcale nie jest woda.
(prąd)

3. „Raz, dwa, trzy, pstryk.” - zabawa w skojarzenia. Dzieci siedzą w kręgu i powtarzają za nauczycielem: „Raz, dwa, trzy” (uderzając dłońmi o uda), następnie mówią „pstryk” (klaszcząc w dłonie) i kolejno mówią swoje skojarzenia ze słowem „prąd.”

4. Recytacja wiersza „Król i jego elektryczni słudzy” (D. Graj).

W dzisiejszym świecie jak król żyć mogę
- odkurzacz czyści moją podłogę,
zmywarka myje za mnie talerze,
pralka mi brudne ubrania pierze,
toster mi grzanki przypieka smacznie,
a na mój rozkaz radio grać zacznie.
Lecz, gdy brak prądu - przyznaję z bólem -
zaraz przestaję być wielkim królem.


5. Sprawdzenie wiadomości (z realizowanego wcześniej bloku tematycznego: „Wiemy, jak bezpiecznie korzystać z domowych urządzeń elektrycznych.”)

- Co to jest prąd? (niewidoczna energia)
- Gdzie powstaje prąd? (w elektrowni)
- Jak dostaje się do naszych domów? (płynie przewodami)
- Gdzie jest wykorzystywany prąd? (m.in. w gospodarstwie domowym)
- Co by się stało, gdyby zabrakło prądu? (nie będą działać urządzenia elektryczne).

6. Przypomnienie zasad bezpiecznego obchodzenia się z prądem.

7. „Prąd” - zabawa ruchowa orientacyjno - porządkowa. Dzieci biegają po sali na hasło (nazwa sprzętu np. odkurzacz) szybko łączą dłonie tworząc przewód elektryczny z elektrowni do wymienionego sprzętu. „Elektrownia” przesyła „prąd” w formie uścisku dłoni, który dzieci podają sobie dalej uruchamiając w ten sposób wymieniony sprzęt - naśladują dźwięk i sposób użycia sprzętu. PD: tamburyno.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi