Scenariusz zajęć - Co do czego pasuje

Scenariusz zajęć - Co do czego pasuje
Oceń

Scenariusz zajęć - Co do czego pasuje

Scenariusz zajęcia z dnia 26.04.2021 r. 

 

 

 

1. Nauczyciel prowadzący: Emilia Bogucka 

 

2. Wiek dzieci: Trzylatki. 

 

3. Data prowadzonych zajęć: 26.04.2021 r.  

 

4. Treści programowe: 

 

- rozwijanie logicznego myślenia, 

 

- wdrażanie do obdarzania uwagą dzieci i dorosłych, 

 

- klasyfikowanie przedmiotów ze względu na określoną cechę. 

 

5. Rodzaj zajęcia edukacyjnego: aktywność językowa. 

 

6. Temat zajęcia: Co do czego pasuje? – zabawa klasyfikacyjna 

 

7. Cele ogólne:  

 

- rozwijanie logicznego myślenia podczas klasyfikowania i segregowania przedmiotów, 

 

- dobieranie elementów pasujących do siebie,  

 

- wdrażanie do obdarzania uwagą dzieci i dorosłych, 

 

- wdrażanie do uważnego słuchania, wykonywania poleceń nauczyciela. 

 

8. Cele operacyjne: 

 

Dziecko: 

 

- stara się klasyfikować przedmioty wedle własnych możliwości,  

 

- określa przynależność przedmiotów, 

 

- stara się uzasadnić dlaczego niektóre przedmioty nie pasują do pozostałych, 

 

- rozwija koncentrację uwagi na zajęciach dydaktycznych, 

 

- przestrzega zasad zachowania podczas zajęć edukacyjnych. 

 

9. Metody pracy: słowne, czynne, oglądowe, praktyczne – uczenie się przez działanie, aktywizujące. 

 

10. Forma organizacyjna: z całą grupą,  indywidualna. 

 

11. Środki dydaktyczne: przedmioty np. zabawki, klocki, zwierzątka, przedmioty z łazienki, przybory kuchenne, ubrania, przybory plastyczne.  

 

12. Przebieg zajęcia. 

 

 

WSTĘP: 

 

1. Rozpoczęcie zajęć  piosenką „Wszyscy są, witam Was…”  

 

 

CZĘŚĆ GŁÓWNA 

 

1. Nauczyciel rozkłada przed dziećmi różne przedmioty i dzieli je na stosy (np. rzeczy do ubrania, przedmioty z łazienki, przybory plastyczne, klocki itp.). W każdym stosie umieszcza przedmiot, który nie pasuje do pozostałych (np. w stosie z ubraniami znajduje się klocek). Zadaniem dzieci jest wskazanie przedmiotu, który nie pasuje i określenie dlaczego.  

 

2. Nauczyciel robi na dywanie „bałagan” – miesza ze sobą wiele przedmiotów, które powinny znajdować się w różnych miejscach w sali. Prosi dzieci o pomoc w porządkach. Spośród rozłożonych rzeczy chętne dzieci wybierają pasujące do siebie i zanoszą we właściwe miejsce w sali (klocki- kącik klocków, przybory plastyczne – kącik plastyczny, przybory kuchenne do zabawy – kącik lalek i kuchni, narzędzia – kącik konstruktorski…) 

 

 

ZAKOŃCZENIE 

 

Zabawa ruchowa z elementem orientacyjno – porządkowym „Figurki i posągi”. 

 

2. Podziękowanie za udział w zajęciu. 

 

 

Opracowała : Emilia Bogucka

 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi