Scenariusz zajęć - Dzień Babci

Scenariusz zajęć - Dzień Babci
5.0
2 oceny
Oceń

Scenariusz zajęć dla dzieci 3-4 letnich. Uwrażliwienie dzieci na konieczność niesienia pomocy osobom starszym w oparciu o bajkę „Czerwony Kapturek”

TEMAT KOMPLEKSOWY:

„Dzień babci i dziadka”

TEMAT DNIA:

Uwrażliwienie dzieci na konieczność niesienia pomocy osobom starszym w oparciu o bajkę „Czerwony Kapturek”

Cele ogólne:

•    uświadomienie zbliżającego się święta babci;
•    uwrażliwienie dzieci na konieczność okazywania szacunku i pomocy osobom starszym;

Cele operacyjne:

Dziecko:
•    rozwiązuje zagadkę słowną dotyczącą babci;
•    uważnie słucha treści baśni opowiadanej przez nauczyciela;
•    wypowiada się na temat treści wysłuchanej baśni;
•    poznaje przykłady formy pomocy osobom starszym;
•    opisuje obrazki przedstawiające różne formy pomocy niesionej babci;
•    aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowo- naśladowczej;

Metody:

•    słowne- zagadka, rozmowa;
•    oglądowe- pokaz;
•    czynne- zadania stawiane dzieciom.

Formy pracy:

z całą grupą, indywidualna.

Środki dydaktyczne:

tekst baśni Grimm: „Czerwony Kapturek”, teatrzyk, pacynki, obrazki przedstawiające rożne formy pomocy babci, sylweta babci.

Czas trwania zajęć:

15 minut.

Przebieg zajęć:

1.    Powitanie- pląs integracyjny „Wszyscy są, Witam Was”. Dzieci siedzą w kole i śpiewają ilustrując ruchem tekst:
Wszyscy są , Witam Was, (machanie ręką)
Zaczynamy już czas. (machanie ręką)
Jestem ja, jesteś Ty, (pokazywanie dłońmi na siebie, na kolegę)
 raz, dwa, trzy (klaskanie )

2.    Wprowadzenie do tematu zajęć-odwołanie się do wiedzy dzieci:
Na dzisiejszych zajęciach będziemy mówić o osobie której święto jest już bardzo niedługo. Kto wie o jakiej osobie mowa?
3.    Przedstawienie teatrzyku  „Czerwony Kapturek” na podstawie baśni braci Grimm. Dzieci słuchają inscenizacji baśni w wykonaniu nauczycielki z wykorzystaniem odpowiednich rekwizytów (teatrzyk i pacynki). Nauczycielka zwraca szczególną uwagę na scenę odwiedzin chorej babci podkreślając potrzebę okazywania dziadkom współczucia i niesienia pomocy. Rozmowa na temat treści baśni:
•    Do kogo szedł Czerwony Kapturek?
•    Dlaczego dziewczynka szła do babci?
•    Co Czerwony Kapturek miał zanieść babci?
4.    „W jaki sposób możemy pomagać starszym?”- generowanie pomysłów przez dzieci. Uzupełnianie wypowiedzi dzieci obrazkami przedstawiającymi rożne formy pomocy babci (odkurzanie, podlewane kwiatów, niesienie zakupów, wspólne gotowanie). Przypinanie obrazków na tablicę.
5.    Zabawa ruchowo-naśladowcza: „Pomagam babci”- nauczyciel wymienia rożne czynności porządkowe które wykonuje babcia i prosi dzieci by naśladowały ruchem te czynności (odkurzanie, ścieranie kurzy, mycie podłogi).
6.    Ewaluacja- rozmowa końcowa, uporządkowanie wiedzy obecnej:
•    O czym rozmawialiśmy na zajęciach?
•    Czy podobały Ci się dzisiejsze zajęcia?

Wręczenie dzieciom pieczątek za aktywny udział w zajęciach.

Opracowała:

Dominika Szymańska


Twoje uwagi i pomysły

Tagi