Scenariusz zajęć: elementy Metody Dobrego Startu

Scenariusz zajęć: elementy Metody Dobrego Startu
5.0
1 ocena
Oceń

Opracowanie wzoru graficznego 1C do piosenki pt.: „Pajacyk”

Cele operacyjne:
Dziecko:

 

 • poznaje słowa i melodię piosenki „Pajacyk” oraz wzór graficzny 1C,
 • potrafi wczuć się w rytm i nastrój muzyki, ruchem oddać jej charakter,
 • doskonali koordynację ruchowo- słuchowo-wzrokową,
 • uderza rytmicznie w wałeczek zgodnie z poleceniem nauczyciela
 • rysuje w powietrzu, na dywanie, na tackach z kaszą, na kartce A4,
 • przetwarza obraz ruchowy na graficzny,
 • maluje kreski pionowe symbolizujące skaczącego pajacyka,
 • potrafi spokojnie w ciszy obejrzeć wszystkie prace plastyczne.

Pomoce: tablica tematyczna z ilustracją z zestawu pomocy dydaktycznych „Pajacyk”, woreczki, wzór graficzny do piosenki, tacka z kaszą, kartki A4, kredki świecowe, magnetofon z płytą CD utw. 8.

Literatura:

 

1. M. Bogdanowicz, M. Barańska, E. Jakacka:, „Metoda Dobrego Startu. Piosenki do rysowania”. Gdańsk 2007 – wydanie II. Wyd. Harmonia
2. M. Bogdanowicz, M. Barańska, E. Jakacka: „Metoda Dobrego Startu. Piosenki do rysowania”. Zestaw pomocy dydaktycznych. Wyd. Harmonia
3. M. Bogdanowicz, M. Barańska, E. Jakacka: „Metoda Dobrego Startu. Piosenki do rysowania”. Ćwiczenia. Wyd. Harmonia


Przebieg zajęć:

 

I. Zajęcia wprowadzające:

1. Ćwiczenia rozwijające orientację w schemacie ciała:

 

 • marsz  przy muzyce parami;
 • powitanie się dzieci przez podanie prawej ręki;

 

2. Rozmowa na temat obrazka pt. „Pajacyk”

 

 • Kogo widzicie na obrazku?
 • Co robią dzieci?
 • Co robi pajacyk?
 • Czy dzieci są wesołe?
 • Po czym można to poznać?
 • Jak wygląda pajacyk?

 

3. Słuchanie piosenki pt. „Pajacyk”.

 


Fiku-miku, fiku-miku,
Poskacz z nami pajacyku.
Popatrz się na przedszkolaka,
Zaraz się nauczysz skakać


Fiku-miku, fiku-miku,
Poskacz z nami pajacyku.
Skacze Krysia, skaczę ja,
Poskacz z nami hopsa-sa.


4. Rozmowa na temat piosenki:

 

 • O kim ona opowiada?
 • Do czego dzieci zachęcają pajacyka?
 • Od kogo pajacyk może się nauczyć skakać?
 • Jak ma na imię dziewczynka, o której jest mowa w piosence?
 • A czy wy umiecie skakać jak Krysia?
 • Klaszcząc, dzielcie na sylaby słowa: Krysia, pajacyk, przedszkolak.
 • Taką samą głoskę możesz usłyszeć w słowach: Krysia, fiku, miku, skakać, pajacyk, przedszkolak. Jaka to głoska?

II. Zajęcia właściwe:

 

1. Ćwiczenia ruchowe:

 

Zabawa „Skaczą pajacyki”: dowolne ustawienie na dywanie – dzieci podskakują wysoko kilka razy, podskakują jak przez skakankę, skaczą jak pajacyk – raz rozkrok, raz zeskok; podskok do rozkroku z jednoczesnym wyciągnięciem ramion w bok, potem zeskok i jednoczesne opuszczenie ramion. Powtarzają kilka razy.

 

2. Ćwiczenia ruchowo-słuchowe: dzieci dobierają się parami i stają naprzeciw siebie; śpiewają piosenkę z jednoczesnym rytmicznym klaskaniem, uderzaniem dłońmi w dłonie kolegi.

 

Dzieci siedzą przy stoliku, gdzie przygotowane są woreczki (dwa mniejsze). Śpiewają piosenkę i wystukują rytm:

 

 • równocześnie dwiema piąstkami na obu woreczkach jednocześnie, potem na przemian,
 • palcem wskazującym

 

3. Ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe:

 

A/ Demonstracja wzoru, zestawienie go z obrazkiem umieszczonego na tablicy tematycznej, omówienie go. Wzór prezentowany jest jako znak opracowanej piosenki.

 

B/ Omówienie wzoru:

 

 • Czy linie wzoru „stoją” czy „leżą”? (Stojące linie nazywają się pionowe).
 • Ile linii tworzy ten wzór?
 • Jakie są to linie: jednakowe czy różne?

 

C/ Demonstracja sposobu wykonania ćwiczenia wraz ze śpiewem piosenki; Linie pionowe rysuje się z góry na dół.

 

   A        B      A     B

Twoje uwagi i pomysły

Tagi