Scenariusz zajęć - Igraszki na wiejskim podwórku

Scenariusz zajęć - Igraszki na wiejskim podwórku
Oceń

Scenariusz zajęć - Igraszki na wiejskim podwórku

SCENARIUSZ ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Grupa wiekowa: 3-4-latki

 

Temat zajęć: Igraszki na wiejskim podwórku

 

Cele ogólne:

• wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy

programowej wychowania przedszkolnego,

• wzbogacenie wiedzy na temat zwierząt hodowanych na wsi

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

 

• poznaje wygląd kodu QR (kwadratowy kod złożony z czarnych i białych

kwadracików),

• próbuje samodzielnie manipulować smartfonem w celu odczytania kodu QR,

• rozumie, że odczytanie kodu QR pozwala na dostęp do zaszyfrowanej informacji

(w tym przypadku odgłosów zwierząt hodowlanych),

• umie posługiwać się wskaźnikiem laserowym,

• sprawnie liczy w zakresie 1-5,

• rozpoznaje i nazywa zwierzęta hodowlane,

• rozpoznaje i naśladuje odgłosy wydawane przez zwierzęta wiejskie,

• zna nazwy „domów” zwierząt na wsi (obora, stajnia, kurnik, chlew, buda),

• aktywnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych,

• reaguje na polecenia słowne nauczyciela

 

Metody:

 

a) wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK): wskaźnik laserowy,

rzutnik, laptop, kody QR;

b) czynne: metoda zadań stawianych dziecku, metoda zabawowa;

c) słowne: rozmowa, instrukcje i objaśnienia słowne, metoda żywego słowa;

d) oglądowe: obserwacja

 

Formy:

indywidualna, zbiorowa

 

Środki dydaktyczne:

 

• tablica multimedialna,

• laptop,

• wskaźnik laserowy,

• edukarty (z kodami QR) przedstawiające wybrane zwierzęta hodowlane (krowa,

świnia, kura, kogut, koń, pies),

• smartfon z dostępem do internetu i zainstalowaną aplikacją do odczytywania kodów

QR,

• głośnik bezprzewodowy,

• gra interaktywna „Kto tu mieszka?”,

• utwory muzyczne: piosenka „Na wiejskim podwórku”, dźwięki wolne i szybkie,

• plansza przedstawiająca wiejską zagrodę,

• bębenek,

• tamburyn

• kartki z narysowaną różną liczbą kropek,

• ilustracje przedstawiające domy zwierząt na wsi (obora, stajnia, kurnik, chlew, buda),

• emblematy krów, koni, kur, świń oraz psów (po 5 szt.),

 

Przebieg zajęć głównych:

 

1. „Odsłoń okienko” – wprowadzenie do tematu zajęć

 

Dzieci siadają przed tablicą, na której zawieszona jest plansza edukacyjna przykryta

kolorowymi kartkami z różną liczbą kropek (1-6). Wybrane dziecko staje przed

planszą i słucha, ile razy nauczyciel uderzy w bębenek (np. 2 razy). Następnie dziecko

udziela odpowiedzi, wskazując laserem kartkę z właściwą liczbą kropek (np. 2

kropki). W dalszej kolejności nauczyciel zdejmuje z planszy wskazaną kartkę, a dzieci

próbują zgadnąć na podstawie odsłoniętego fragmentu, co jest przedstawione

na planszy (wiejskie podwórko).

 

2. Słuchanie wiersza T. Massalskiej pt. „W gospodarstwie”

 

Nauczycielka mówi dzieciom, że na dzisiejszych zajęciach przeniosą się na wieś i będą odkrywać związane z nią ciekawostki. Następnie zaprasza do wysłuchania wiersza.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi