Scenariusz zajęć - Lód i lody

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Scenariusz zajęć - Lód i lody
5.0
1 ocena
Oceń
{

Scenariusz zajęć - Lód i lody wprowadzenie litery „Y”

Scenariusz zajęć z aktywności językowej przeprowadzonych dn.15.12.2020r w grupie dzieci 6 letnich. 

 

 

 

Temat: Lód i lody -wprowadzenie litery „Y”. 

 

 

 

 

Cele: 

 • Zapoznanie z graficznym obrazem litery „y” małej i dużej drukowanej i pisanej; 
 • Kojarzenie poznanej litery z jej fonetycznym odpowiednikiem; 
 • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowo- słuchowej 
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznych 
 • Utrwalenie poznanych samogłosek 
 • Przygotowanie do nauki czytania i pisania 
 • Próby samodzielnego czytania 

 

 

Metody: 

 

 

 • słowne: zagadka, rozmowa, objaśnienie 
 • oglądowe: plansze, ilustracje, mata sylabowa 
 • ekspresyjne:, swobodnej ekspresji muzyczno- ruchowej 
 • praktyczne: metoda stawiania zadań, samodzielnych doświadczeń 
 • Metoda Dobrego Startu – M. Bogdanowicz 

 

 

 

Formy pracy: 

 

 

 • zbiorowa, 
 • indywidualna, 

 

 

 

Środki dydaktyczne: 

 

Mata z kieszeniami, zadania, cyfry, zagadka , podpisy, plansze, szablony liter y , flamastry, telefon, magnetofon z bluetoothem , mata sylabowa „Łowcy wyrazów” , wyrazy i zdania do czytania indywidualnego, karty pracy. 

 

 

 

 

Przebieg zajęć: 

 

1.”Ponumeruj kieszonki”- zapowiedz zajęć. Numerowanie maty z kieszonkami 1-7. Zaproponowanie dzieciom wykonywania zadań które są ukryte w kieszonkach.Dzieci samodzielnie , bądź z pomocą nauczyciela odczytują zadania do wykonania. 

 

2.Iskierka przyjaźni – powitanie 

 

3.Zagadka  – wprowadzenie do zajęć (na podstawie Metody Dobrego Starty). 

 

Jaka to literka  

 

Te czary zawiera  

 

Że zmienia lód w lody 

 

Las w lasy 

 

Dom w domy 

 

Kota w koty 

 

Był lód a są lody 

 

Był las a są lasy 

 

Był dom a są domy 

 

Był kot a są koty 

 

4. Analiza wzrokowo – słuchowa wyrazów .Dopasowywanie podpisów do obrazków. Wyszukiwanie i oznaczanie samogłosek w wyrazach.(lud- lody ,las-lasy, dom – domy, kot – koty.) 

 

5.Zapoznanie z zapisem graficznym głoski „y” 

 

- pianie palcem po wzorze 

 

- pisanie flamastrem po wzorze i bez wzoru. 

 

6.”Samogłoski”- zabawa muzyczno – ruchowa 

 

7.”Łowcy wyrazów”- wyszukiwanie na macie sylabowej sylab zawierających głoskę „y”. Szukanie wyrazów zawierających wyszukaną sylabę. 

 

8.” Czytamy”-czytanie wyrazów i zdań wylosowanych przez dzieci. Zastosowanie metody stopniowania trudności. 

 

9.Ewaluacja  - karta pracy. Utrwalenie poznanej samogłoski. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Opracowanie  : Agnieszka Wolińska 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi