Scenariusz zajęć - wiejskie zwierzęta

Scenariusz zajęć - wiejskie zwierzęta
Oceń

Scenariusz zajęć - wiejskie zwierzęta

Scenariusz zajęcia koleżeńskiego z dnia 04.04.2022 r.  

 

 

 

1. Nauczyciel prowadzący: Emilia Bogucka 

 

2. Wiek dzieci: Trzylatki, czterolatki. 

 

3. Data prowadzonych zajęć: 04.04.2022 r.  

 

4. Treści programowe: 

 

- rozwijanie wiedzy na temat zwierząt, 

 

- obdarzanie uwagą osób dorosłych. 

 

5. Rodzaj zajęcia edukacyjnego: aktywność językowa 

 

6. Temat zajęcia: „Wiejskie zwierzęta”  

 

7. Cele ogólne:  

 

- wdrażanie do uważnego słuchania osoby dorosłej, 

 

- zachęcanie do wypowiadania się, 

 

- rozwijanie wiedzy dzieci na temat zwierząt wiejskich. 

 

8. Cele operacyjne: 

 

- dziecko nazywa wybrane zwierzęta gospodarskie, wskazuje je na obrazku, 

 

- wykonuje ćwiczenia dźwiękonaśladowcze, 

 

- układa obrazki od największego do najmniejszego i odwrotnie, 

 

- rozwiązuje zagadki  dźwiękowe dotyczące zwierząt gospodarskich; 

 

- rozwija koncentrację uwagi na zajęciach dydaktycznych. 

 

9. Metody pracy:

 

słowne, czynne, oglądowe, praktyczne – uczenie się przez działanie, aktywizujące. 

 

10. Forma organizacyjna: z całą grupą,  indywidualna. 

 

11. Środki dydaktyczne: obrazki zwierząt gospodarskich różnej wielkości, nagrania odgłosów wydawanych przez zwierzęta, zwierzęta wiejskie (zabawki i obrazki) 

 

12. Przebieg zajęcia. 

 

WSTĘP: 

 

1. Rozpoczęcie zajęć  piosenką „Wszyscy są…” 

 

CZĘŚĆ GŁÓWNA 

 

1. „Czyj to głos?” – określanie jakie zwierzęta wydają dane dźwięki – odtwarzanie zagrania, wskazanie odpowiedniego zwierzątka na obrazku lub w postaci zabawki. 

 

2. „W zagrodzie Małgosi” – ćwiczenia dźwiękonaśladowcze na podstawie bajeczki ortofonicznej. 

 

Wieczorem w zagrodzie cioci Małgosi 

Każde zwierzątko o jedzenie prosi. 

Piesek szczeka: hau, hau, hau. 

Kotek miauczy: miau, miau, miau. 

Kura gdacze: kod, ko, da. 

Kaczka kwacze: kwa, kwa, kwa. 

Gąska gęga: gę, gę, gę. 

Ona też chce najeść się. 

Owca beczy: be, be, be. 

Koza muczy: me, me, me. 

Indor gulaga: gul, gul, gul. 

Krowa ryczy: mu, mu, mu. 

Konik parska: prr, prr, prr. 

A pies warczy: wrr, wrr, wrr. 

I tak gra orkiestra ta, aż  Małgosia jeść im da. 

 

 

 

3. „Mały, większy, największy” – ustawianie sylwet zwierząt od najmniejszego do największego i odwrotnie.  

 

 

 

ZAKOŃCZENIE 

 

1. Karta pracy – „Ułóż obrazek”  - składanie w całość obrazków zwierząt rozciętych na kilka części (według możliwości dzieci).  

 

2. Podziękowanie za udział w zajęciu.  

 

Opracowała: Emilia Bogucka

Twoje uwagi i pomysły

Tagi