Scenariusz zajęć - Wypowiadamy się na temat zimy

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Scenariusz zajęć - Wypowiadamy się na temat zimy
Oceń
{

Scenariusz zajęć - Wypowiadamy się na temat zimy

Grupa 4-5 latki 

 

Temat zajęć:

Wypowiadamy się na temat zimy. 

 

Cel główny:

zapoznanie z zapisem cyfrowym liczy 6. 

 

Cele operacyjne:

dziecko: rozwiązuję zagadkę, wypowiada się na temat zimy, potrafi przeliczać w zakresie 6, używa liczebników porządkowych.  

 

Metody :

słowne: zagadka, rozmowa; czynna: zadania stawiane do wykonania . 

 

Formy pracy:

 zbiorowa, indywidualna 

 

Pomoce:

płyta CD, instrumenty, duża kostka do gry, tablice demonstracyjne, narysowane na kartce koła różnej wielkości, zagadka, kartoniki z cyframi, obrazki bałwanów, talerz z kaszą, wyklejanka z cyfrą 6, plastelina, naklejki. 

 

 

    Plan zajęć: 

 

 

1. Powitanie dzieci 

 

Witam dzieci, które mają uśmiechnięte buzie. Witam dzieci , które ładnie usiadły w kółku. Witam, wszystkie dzieci. Dzień dobry. 

 

 

2. Rozwiązywanie zagadki o zimie Iwony Fabiszewskiej. 

 

Śniegiem pola zasypało, 

 

Gdzie nie spojrzysz, wszędzie biało. 

 

Biały puszek z nieba leci,  

 

Już bałwanka lepią dzieci (zima). 

 

 

 

- wskazanie odpowiedniego obrazka. 

 

- wymienianie cech chrakteryzujących zimę. 

 

- co można robić zimą w co się bawić? 

 

Np. (można ulepić bałwana, z czego jest zrobiony bałwan ? z śniegowych kul. 

 

 

3. Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 6 

 

- nauczyciel umieszcza na tablicy wycięte z kartonu sylwety pięciu (szczęściu) śniegowych kul różnej wielkości.(kule śniegowe, kartonik z cyfrą 5) 

 

- rozmowa wprowadzająca 

 

Co przypominają wam te sylwety? 

 

Do czego można użyć śniegowych kul? 

 

 

 

- liczenie śniegowych kul umieszczonych na tablicy. 

 

Ułożenie ich od najmniejszej do największej. 

 

Umieszczenie obok nich kartonika z cyfrą 5. 

 

Umieszczenie na tablicy jeszcze jednej kuli. 

 

Podpisanie kul – 5 i 1 

 

- omówienie wyglądu cyfry 6 

 

Pokaz prawidłowego kreślenia cyfry 6 przez nauczyciela. 

 

Kreślenie cyfry 6 na kartonie, w powietrzu , na podłodze , na plecach kolegi lub koleżanki. 

 

- dokończenie zapisu 5 i 1 to 6 

 

- oglądanie dużej kostki, sześciennej kostki do gry. Liczenie ścianek i oczek na kolejnych ściankach.  

 

 

4. Piosenka dzyń, dzyń, dzyń dzwoneczki 

 

 

5. Aspekt porządkowy liczby 6 

 

Nauczyciel umieszcza 6 bałwanków o różnym wyglądzie. Dziecko określa, po kolei który jest wyglądają bałwanki. 

 

6. Rysowanie palcem cyfry w pudełku z kaszką. 

 

7. Wyklejanka - wyklejenie cyfry plasteliną. 

 

8. Podsumowanie zajęć. N. pyta dzieci o czym były dzisiaj          zajęcia. O czym mówiliśmy na zajęciach? Co wam się najbardziej podobało? 


9. Pochwalenie przez N. wszystkich dzieci. Za piękna pracę i       aktywną pracę na zajęciach. Wręczenie nagrody w formie naklejki każdemu dziecku. 

 

 

 

 Opracowała : Katarzyna Banasik

Twoje uwagi i pomysły

Tagi