Scenariusz zajęć dla 4 - 5 latków: Przedszkole moim drugim domem

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Scenariusz zajęć dla 4 - 5 latków: Przedszkole moim drugim domem
Oceń
{

 

Temat tygodnia: „Przedszkole moim drugim domem”

Temat dnia: „Kodeks Przedszkolaka”

Grupa: 4 - 5 latki

Przygotowała i przeprowadziła: Maria Erdanowska

 

 

Cel ogólny:

·       Ustalenie zasad kodeksu w grupie.

·       Budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej.

 

   Cele operacyjne (dziecko): 

·       reaguje na swoje imię;

·       zna imiona dzieci z grupy;

·       stosuje formy grzecznościowe;

·       odróżnia zasady dobrego i niewłaściwego zachowania w przedszkolu;

·       wypowiada się na tle grupy;

·       chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych;

·       potrafi utworzyć parę;

·       reaguje na umówiony sygnał;

·       dostosowuje się do poleceń nauczyciela.

 

 

Metody pracy:

·       słowne: rozmowa, opis, charakterystyka,

·       oglądowe: pokaz, instrukcja,

·       czynne: tworzenie obrazkowego kodeksu.

 

Formy  pracy:

·       praca z całą grupą

·       praca indywidualna

 

Środki dydaktyczne:

·       obrazki do tworzenia Kodeksu Przedszkolaka, zielone i czerwone kółka z papieru, farba, brystol, klej, pacynka Kotka Puszka, płyta CD z muzyką, magnetofon.

 

Treści programowe są zgodne z Podstawą programową

·       zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;

·       uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z czworakowaniem;

·       wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;

·       odczuwa swoją przynależność do grupy przedszkolnej, posługuje się swoim imieniem;

·       przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie;

·       komunikuje się z dziećmi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne;

·       odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola; 

·       porusza się przy muzyce;

 

 

Przebieg zajęcia

 

1. Zabawa integracyjna z "czworakowaniem": „Wołam Cię”.

Dzieci chodzą na czworakach po wyznaczonej przestrzeni sali. Nauczyciel głośno wypowiada kolejno imiona dzieci. Wywołane dziecko wstaje, klaszcze w dłonie i dalej spaceruje w pozycji wyprostowanej. Z chwilą, kiedy wszystkie przedszkolaki już poruszają się na nogach, wywołane dzieci zaczynają chodzić na czworakach. Po zapamiętaniu zasad zabawy, osobą wołającą zostaje dziecko.

 

 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi