Scenariusz zajęć- Dary jesieni

Scenariusz zajęć- Dary jesieni
3.8
5 ocen
Oceń

TEMAT  ZAJĘCIA :„Księżniczka Czwóreczka” –aktywne słuchanie bajki połączone z zabawami matematycznymi. 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ   


W GRUPIE DZIECI CZTEROLETNICH 

 

 

 

TEMAT  KOMPLEKSOWY: Dary jesieni 

 

TEMAT  ZAJĘCIA :„Księżniczka Czwóreczka” –aktywne słuchanie bajki połączone z zabawami matematycznymi. 

 

CELE  OGÓLNE: 

 

Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. 

 

Kształtowanie pojęcia liczb 1-4 

 

Rozwijanie umiejętności tworzenia układów rytmicznych. 

 

Kojarzenie liczby z jej zapisem graficznym. 

 

Rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim. 

 

 

 

METODY: 

 

- słowne: opowiadanie , rozmowa, „burza mózgów”, czytanie globalne Glenna Domana 

 

- oglądowe: pokaz , obserwacja ,teatrzyk 

 

- czynne: zadań stawianych do wykonania, samodzielnych doświadczeń. 

 

FORMY: indywidualna ,zbiorowa  

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

 

„Księżniczka Czwóreczka „-bajka, żołędziowe postaci do bajki ,rysunek do bajki, flesz karty do czytania globalnego, cyfry, żołędzie ,kasztany, pergaminowe liście, piosenka „Kolorowe liście”, obrazki do zabaw w języku angielskim.

Podział strony

 

 

 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

 

1 „.Witamy się”-powitanie z wykorzystaniem czytania globalnego Nauczyciel losuje imiona dzieci. Dziecko, które zostanie wylosowane i rozpozna swoje imię ma wstać i pomachać do reszty grupy. 

 

2.„Dary jesieni” – swobodne wypowiedzi dzieci -wprowadzenie do tematu . 

 

     3.„Księżniczka Czwóreczka”-aktywne słuchanie bajki z wykorzystaniem   żołędziowych postaci.(księżniczka ,pies, myszka, gąsienica, czterogłowy smok, czterej rycerze, ludzik) oraz rysunku do bajki. 

 

 

  • Rozmowa kierowana pytaniami nauczyciela 

Pliki do pobrania

Twoje uwagi i pomysły

Tagi