Scenariusz zajęć- Dobre uczynki

Scenariusz zajęć- Dobre uczynki
3.0
2 oceny
Oceń

Scenariusz zajęć- Dobre uczynki

Scenariusz zajęć koleżeńskich w grupie dzieci 6-letnich  

 

Rozwijanie wrażliwości na dobro w oparciu o literaturę klasyczną dla dzieci. 

 

 

 

Temat: „Dobre uczynki” 

 

Prowadzący: Celestyna Plata 

 

 

 

Cel główny: 

 

- uświadomienie dzieciom jak ważna jest pomoc innym 

 

- kształtowanie postaw prospołecznych u dzieci 

 

Cele szczegółowe - dziecko: 

- zna pojęcie „dobry uczynek” 

- określa uczucia towarzyszące osobom czyniącym dobre uczynki 

- wypowiada się na temat dobrych uczynków zrobionych przez samego siebie względem bliskich mu osób 

- rozpoznaje zapis graficzny imion dzieci z grupy 

 

- bierze czynny udział w zabawie ruchowej 

 

Metody: 

- słowne: rozmowa, wiersz, objaśnienia,  

 

- aktywizujące: burza mózgów 

- czynne: zadań stawianych do wykonania, 

 

Formy: 

- grupowa, indywidualna 

 

Środki dydaktyczne: tekst wiersza „Dobre uczynki”,  książka -kostka, krążki (8sztuk), gumowe jajka (8szt.), 4 koszyki, szarfy (24 szt.), papierowe kulki, przybory plastyczne, klej, lizaki (24 szt.). 

 

 

Przebieg zajęć 

 

Zabawa powitalna „Iskierka”.  

 

Dzieci stoją w kole, trzymając się za ręce. N-el ściska lekko dłoń dziecka, które trzyma i przekazuje w ten sposób iskierkę przyjaźni. Jednocześnie wypowiada rymowanką (Iskrę przyjaźni puszczam w krąg, niech powróci do mych rąk. Iskra do mnie powróciła i nas wszystkich połączyła). Dzieci kolejno przekazują sobie uścisk (iskierkę), aż powróci do n-la.  

 

 Dobre uczynki – słuchanie wiersza „Dobre uczynki” Marzeny Szczepańskiej. (zał. nr 1) 

 

Nauczycielka recytuje wiersz.  Po wysłuchaniu dzieci omawiają treść wiersza i postępowanie jego bohatera.  

 

Wyjaśnienie pojęcia dobry uczynek – burza mózgów. 

 

Dzieci w sposób spontaniczny wypowiadają się, co oznacza dla nich pojęcia „dobry uczynek”. 

 

Nauczyciel prezentuje dzieciom „kostkę – książkę”, która towarzyszyć będzie im podczas zabawy. Zadaniem dzieci będzie odkrywanie kolejnych kart książki i wykonywanie dobrych uczynków.  

 

 

Zadanie 1 – „Zbieranie jajek” 

 

Zadaniem dzieci jest pomoc babci w zbieraniu jajek. N-el dzieli dzieci na 2 drużyny. Drużyny dzielą się na dwie mniejsze części i staja naprzeciwko siebie. Pomiędzy grupami rozłożone są krążki, a na nich gumowe jajka. Jedno dziecko z każdej drużyny otrzymuje koszyk. Na sygnał dzieci zaczynają zbierać jajka do koszyka, następnie przekazują go koledze stającemu naprzeciwko. Dziecko, które otrzyma koszyk, przechodzi na drugą stronę,  rozkładając jajka z powrotem na krążkach i przekazuje pusty koszyk dziecku. Kolejne dzieci powtarzają czynności, aż każde weźmie udział w zabawie.  

 

Zadanie 2 – „Odkurzanie”. 

 

Nauczyciel dzieli dzieci na 4 drużyny, wręczają im szarfy w 4 kolorach. Dzieci ustawiają się w czterech rogach dywanu, zgodnie z kolorami szarf. N-el rozsypuje na dywanie  kolorowe, papierowe kulki.  Na sygnał drużyny muszą jak najszybciej pozbierać kulki, odpowiadające kolorem ich drużyny i umieścić je w koszyku.  

 

Zadanie 3 - „Odwiedziny”. 

 

Dzieci losują fiszki rozłożone na podłodze z imionami kolegów i koleżanek z grupy. Odczytują je. Zadaniem jest wykonanie kartki podarunkowej z przygotowanych materiałów, rozłożonych na stolikach. Po wykonaniu kartki, dzieci wręczają je wylosowanym kolegom z grupy, na znak sympatii.  

 

Podsumowanie zajęć.  

 

Rozmowa z dziećmi na temat wykonywania dobrych uczynków. 

 

N-el zadaje pytania:  Jak się czuły, kiedy robiły coś dobrego? Czy miło było dostać laurkę od przyjaciela? Jakie oni robią dobre uczynki? 

 

Na zakończenie wręcza dzieciom  słodki upominek i dziękuje za zajęcia.  

 

 

Załącznik nr 1 

 

Marzena Szczepańska 

 

Dobre uczynki 

 

Nauczyła mnie mamusia, 

by człowiekiem dobrym być. 

Z koleżanką i z kolegą 

zawsze umiem w zgodzie żyć. 

Nakarmię pieska, kotkowi dam mleko, 

pobawię się z bratem, to nic trudnego. 

 

Odkurzę dywan, zmyję talerze, 

że mogę pomóc , bardzo się cieszę. 

Starszej sąsiadce zaniosę zakupy, 

a gdy jej smutno, dodam otuchy. 

Tak mamusia mnie uczyła, 

od najmłodszych moich lat, 

żebym zawsze miła była 

i kochała cały świat. 

 

 

 

 Opracowała: Celestyna Plata

 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi