Scenariusz zajęć- Jesienne muzykowanie z pajączkiem Jasiem

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Scenariusz zajęć- Jesienne muzykowanie z pajączkiem Jasiem
Oceń
{

Scenariusz zajęć- Jesienne muzykowanie z pajączkiem Jasiem

Scenariusz zajęć- Jesienne muzykowanie z pajączkiem Jasiem


Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody aktywnego słuchania muzyki 

wg B. Strauss 

 

 

 

PROWADZĄCA: Ewelina Krasińska 

 

GRUPA: 6 latki 

 

TEMAT: „Jesienne muzykowanie z pajączkiem Jasiem” 

 

 

 

CEL GŁÓWNY: 

 

– zainspirowanie dzieci do aktywnego słuchania muzyki klasycznej, 

–  rozwijanie wrażliwości słuchowej i umiejętności odbierania muzyki, 

–  rozbudzanie zainteresowania grą na instrumentach, 

–  rozwijanie twórczej aktywności dziecka podczas interpretacji muzyki, 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 

W obszarze fizycznym dziecko: 

 

- uczestniczy w zabawie ruchowo – muzycznej 

 

- bezpiecznie orientuje się w przestrzeni podczas biegu, 

 

W obszarze emocjonalnym dziecko: 

 

- wyzwala radość poprzez udział w zabawie z muzyką 

 

- rysuje wesołą bądź smutną minę, 

 

W obszarze społecznym dziecko: 

 

- przestrzega zgodnego współdziałania i norm obowiązujących w grupie – nie popycha podczas zabawy ruchowo – tanecznej, nie przeszkadza podczas zajęć, 

 

- reaguje na sygnał słowny i poprawnie wykonuje polecenia nauczyciela 

 

- obdarza uwagą nauczyciela i inne dzieci 

 

W obszarze poznawczym dziecko: 

 

- wypowiada się na temat opowiadania, wymienia zwierzęta leśne, 

 

- opowiada o pożyteczności pająków w przyrodzie, 

 

- porusza się w rytm melodii; 

- tworzy improwizację ruchową do wysłuchanej muzyki, 

 

- wykorzystuje gesty i ruchy ciała do zabawy ruchowej ilustrującej rytm utworu  

muzycznego 

- realizuje rytmy na instrumentach perkusyjnych, 

- nazywa instrumenty perkusyjne: trójkąt, tamburyno, bębenek, klawesy, grzechotki (janczary), 

 

- przestrzega zasad grania i odpowiedniego trzymania instrumentów, 

-gra grupowo akompaniament na dowolnym instrumencie perkusyjnym do utworu  

muzycznego, 

 

Metody: 

 

- metoda aktywnego słuchania muzyki Batti Strauss. 

 

- słowne: instrukcje i polecenia 

 

- czynne: zadań stawianych dziecku do wykonania 

 

Środki dydaktyczne:  płyta CD utwór Le Basque J. Galway, instrumenty perkusyjne (trójkąty, klawesy, grzechotki, janczary, bębenki, tamburyna), opowiadanie „Leśne przedszkole”, sylwety pajączków, sylwety do opowiadania, 

 

 

 

Przebieg zajęć: 

 

 1.Powitanie- zabawa przy utworze Oh Swallow. 

 

Dzieci stoją w kole i w rytm muzyki wskazują na części ciała, wymienione uprzednio przez nauczyciela. 

 

2.„Leśne przedszkole” - wysłuchanie opowiadania nauczyciela z wykorzystaniem sylwet postaci. 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi